[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Haldin, Dagmar') results in 1 hits


1. Haldin, Dagmar / Institutionen för biologi
  En översiktlig kartrering av vattenvegetationen på hårdbottenlokaler i norvästra Ålands skärgård 1994 = Survey of hard bottom vegetation in the archipelago of NW Åland in 1994 / Dagmar Haldin. - [Åbo] : Åbo Akademi. Husö biologiska station, 1995. - 56 bl. : diagr., kart., tab. - (Forskningsrapporter från Husö biologiska station, ISSN 0787-5460 ; no. 90). Abstract.
ISBN 951-650-504-X