[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hamberg, Marina') results in 1 hits


1. Hamberg, Marina / Statsvetenskapliga institutionen
  Agrar protest : Lapporörelsens, IKLs och Krisrörelsens politiska ekologi / av Marina Hamberg. - Åbo : Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen, 1990. - 95 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 309).
ISBN 951-649-713-6
UDC 948.0, 329