[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hammarström, Leif') results in 2 hits


1. Hammarström, Leif / Institutionen för reglerteknik
  Expertsystem inom kemitekniken : möjligheter och några grundläggande svårigheter / L. Hammarström.
- In: Kemia=Kemi, ISSN 0355-1628, 16 (1989) 4, s. 374-379.

2. Hammarström, Leif / Institutionen för reglerteknik
  Multivariable self-tuning PID control of a distillation column / K. B. Strömborg...et al. - Åbo : Åbo Akademi, 1990. - 25 s. : ill. - (Report/Åbo Akademi. Kemisk tekniska fakulteten. Institutionen för reglerteknik, ISSN 0357-7228 ; 1990, 13).