[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hannus-Gullmets, Britta') results in 2 hits


1. Hannus-Gullmets, Britta / Institutionen för specialpedagogik
  Syntetiskt tal på dator som hjälpmedel vid läs- och skrivträning / Britta Hannus-Gullmets.
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF=Nordisk förening för pedagogisk forskning.

2. Hannus-Gullmets, Britta / Institutionen för specialpedagogik
  Vasa specialpedagogiska center : ett finlandssvenskt specialpedagogiskt center under uppbyggnad / Carina Hagkvist, Britta Hannus-Gullmets, Birgit Häger-Nylund .
- In: Den 22:a NFPF-kongressen, Vasa, 10-13 mars 1994. - [Vasa] : Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi, Österbottens högskola, [1994], s. [Opag.]. Abstraktet sammanl. 1 s. NFPF = Nordisk förening för pedagogisk forskning.