[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hansson, Karl-Johan') results in 20 hits


1. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Gör vår lovsång mera djup / Karl-Johan Hansson.
- In: En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988, s. 41-50. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDC 245(480), 24, 78
2. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  En liten psalmhistoria / Karl-Johan Hansson.
- In: En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988, s. 9-14. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDC 245(480), 24, 78
3. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  En ny sång : en bok om psalmboken -86 / utg. av Stiftsrådet i Borgå stift. Avdelningen för gudstjänstliv och kyrkomusik. - Hfors : Församlingsförbundet, 1988. - 103 s. Förord: Karl-Johan Hansson, ordförande.
ISBN 951-550-354-X
UDC 245(480), 24, 78
4. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Psalmen i funktion : ett tvärvetenskapligt nordiskt forskningsprojekt / /inom ramen för Nordhymn, Lars Eckesdal...et al/.
- In: Hymnologiske meddelelser, ISSN 0106-4940, (1990) 2, s. 60-68.

5. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  The hymn of Andreas Palmcron : a musical and theological mystery / Karl-Johan Hansson.
- In: I.A.H. bulletin, ISSN 0925-5451, 20 (1992) s. 162-165.

6. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Musiikki jumalankokemuksena / Karl-Johan Hansson.
- In: Kirkkomusiikki, ISSN 0356-7117, (1992) 3, s. 23-27.

7. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Palmcrons sångpsaltare : en svensk 1600-talshandskrift, dess ursprung, innehåll och plats i spänningsfältet mellan reformert och luthersk tradition / Karl-Johan Hansson. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1992. - 254 s. : ill., noter. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 952-9616-01-5
8. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Psalmer för högmässan : psalmförslag i anslutning till 1968 års kyrkohandbok och 1968 års svenska psalmbok i Finland / Karl-Johan Hansson. - Helsingfors : Församlingsförbundet, 1992. - 94 s.
ISBN 951-550-441-4
9. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Harald Göransson: Koralpsalmboken 1697 / Karl-Johan Hansson.
- In: Hymnologiske meddelelser, ISSN 0106-4940, (1992) 3, s. 173-176. Även i: Kyrkohistorisk årsskrift 1992. - Uppsala 1992. (Skrifter utgivna av kyrkohistoriska föreningen, ISSN 0085-2619; 1992,1), s. 300-303.

10. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Att leva av tro : en undersökning av den prästerliga profilen i Växjö stift / Karl-Johan Hansson. - Växjö : Växjö stift, 1996. - 189 s. : tab. - (Publikationer från Växjö stift, ISSN 1402-0076 ; 1).
ISBN 91-630-4755-1
11. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Att leva av tro : om Växjö stifts prästerliga profil / Karl-Johan Hansson.
- In: Prästmötet i Växjö 1996. Präster i St: Sigfrids stift / Olof Bexell. - Växjö : Växjö stift, 1997, s. 129-137. - (Publikationer från Växjö stift, ISSN 1402-0076 ; 3).
ISBN 91-88552-14-4
12. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Finländsk hymnologi i medvind / Karl-Johan Hansson.
- In: Hymnologiske meddelelser, ISSN 0106-4940, årg 26 (1997) nr 3, s. 145-148.

13. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Kyrkan i framtiden / Karl-Johan Hansson.
- In: Växjö stifts hembygdskalender, ISSN 1101-7635, (1996/1997) s. 38-56.

14. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Living by faith : the clergy of the diocese of Växjö on serving in the Church of Sweden / Karl-Johan Hansson.
- In: Church leadership / Kirsten Almaas...[et al.]. - Uppsala : Svenska kyrkans forskningsråd, 1997, s. 68-75. - (Tro & tanke / Svenska kyrkans forskningsråd, ISSN 1101-7937 ; 1997, 6).

15. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Mer om 'Mer än ord' : synpunkter på Växjö stifts prästmötesavhandling / Karl-Johan Hansson (red). - Växjö : Växjö stift, 1997. - 56 s. - (Publikationer från Växjö stift, ISSN 1402-0076 ; 2).
ISBN 91-630-5253-9
16. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Music and church / Karl-Johan Hansson.
- In: Cantate cantica socii : liturgy and music in Finland / publ. for Societas Liturgica Congress XVI in Turku 1997 Finland. - Helsinki : Sibelius Academy, 1997, s. 155-164. - (Publications of Church Music Department ; 13).
ISBN 952-9658-52-4
17. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  När Gamla studenthuset ockuperades / Karl-Johan Hansson.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, 89 (1997) 2, s. 32-35.

18. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Om prästutbildning / Karl-Johan Hansson.
- In: Kristet perspektiv, ISSN 0358-5204, (1997) nr 3, s. 25.

19. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  [Rev. of] Geist=reiches Gesang=Buch vuodelta 1704 pietistisenä virsikirjana : tutkimus kirjan toimittajasta, taustasta, teologiasta, virsistä ja virsirunoilijoista / Suvi-Päivi Koski. - Helsinki, 1996 & Virsilaulu ja heräävä kansallinen kulttuuri-identiteetti : jumalanpalveluksen virsilaulua ja -sävelmistöä koskeva keskustelu Suomessa 1800-luvun puolivälistä vuoteen 1886 / Hannu Vapaavuori. - Helsinki, 1997 / Karl-Johan Hansson.
- In: Kyrkohistorisk årsskrift 1997, ISSN 0085-2619, (1997) s. 226-227. Skrifter / utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen.

20. Hansson, Karl-Johan / Institutionen för kyrkohistoria och praktisk teologi
  Två begrepp som bländar - liturgi och teologi / Karl-Johan Hansson.
- In: Mer om 'Mer än ord' : synpunkter på Växjö stifts prästmötesavhandling / Karl-Johan Hansson (red). - Växjö : Växjö stift, 1997, s. 41-43. - (Publikationer från Växjö stift, ISSN 1402-0076 ; 2).
ISBN 91-630-5253-9