[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hellström, Peter') results in 1 hits


1. Hellström, Peter / Förbränningskemiska forskargruppen
  Avgång av bränslekväve vid oxidering av svartlutskoks / Peter Hellström. - Åbo : Åbo Akademi, 1995. - 48, [55] s. : diagr., ill., tab. - (Report / Åbo Akademi. Kemisk-tekniska fakulteten. Förbränningskemiska forskargruppen, ISSN 0785-5052 ; 1995, 9). Diplomarbete. Åbo Akademi.
ISBN 951-650-641-0