[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Henning, Roger') results in 10 hits


1. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Förvaltningsförnyelse : arbetsmarknadsverket inför 90-talet / Roger Henning, Dick Ramström. - Stockholm : Carlsson, 1989. - 143 s.
ISBN 91-7798-251-7
2. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Employment trends and policies in Sweden / Roger Henning.
- In: Regional development around the North Atlantic rim. - Sydney : University of Cape Breton Press, 1991,

3. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning : rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi / Roger Henning. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1991. - 88 s. - (Ds : departementserien ; 1991, 19).
ISBN 91-38-10778-3
4. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Den svenska arbetsmarknadspolitiken inför 90-talet / R. Henning.
- In: Arbejdsmarkedspolitik i 90'erne : allokeringskvalificering - marginalisering : rapport fra Nordisk Industrial Relations Associations' Konference, Aalborg, april 1989 / Henning Jörgensen og Reinhard Lund (red.). - Aalborg : Carma, 1991 ,
ISBN 87-89639-01-4
5. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Formerna för teknikutvecklingens internationalisering / R. Henning, I. Liljenäs .
- In: Ekonomisk debatt, ISSN 0345-2646, (1992) 2,

6. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Högteknologins regionala betydelse : några myter / Roger Henning.
- In: Nord Revy, ISSN 0802-8818, (1992) 6,

7. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Kan regioner skapas? / R. Henning, I. Liljenäs.
- In: Plan, ISSN 0332-0560, (1992) 2,

8. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Kan regioner skapas? / R. Henning, I. Liljenäs.
- In: Geografiska notiser, ISSN 0016-724X, (1992) 3,

9. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Regioner som begrepp och fenomen / R. Henning, I. Liljenäs.
- In: Utsikt mot framtidens regioner - sju debattinlägg : betänkande / av regionutredningen. - Stockolm : Allmänna förlaget, 1992, - (Statens offentliga utredningar, ISSN 0375-250X ; 64).
ISBN 91-38-13105-6
10. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Staten som ägare : erfarenheter från ASSI, Celsius, Nordbanken, Procordia och SSAB / Barbro Anell...et al. - Stockholm : SNS, 1992. - 192 s. : tab..