[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Henriksson, Stig-Håkan') results in 1 hits


1. Henriksson, Stig-Håkan / Institutionen för biologi
  Fiskodlingens miljöeffekter och metoder för att minska dem : en litteraturöversikt av erfarenheter i Finland 1975-1989 / Stig-Håkan Henriksson. - Hki : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, 1989. - 56 s. : ill. - (Monistettuja julkaisuja, ISSN 0358-4623 ; no 97). Seloste. - English summary.
ISBN 951-8914-30-3
UDC 639.2/.6