[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hertzberg, Fredrik') results in 3 hits


1. Hertzberg, Fredrik / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Björlings "tystnad" : /rec. av Gunnar Björling, Jag viskar dig jord. Dikter 1956-1960/ / Fredrik Hertzberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 1-2, s. 87-89.

2. Hertzberg, Fredrik / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Kroppens artikulation : om Marlon Brando / Fredrik Hertzberg.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1992) 5, s. 66-70.

3. Hertzberg, Fredrik / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Runan, explikanten och prankstern - idéer om samtida finlandssvensk litteraturtolkning / Fredrik Hertzberg.
- In: Folktidningen Ny tid : organ för DFFF [Demokratiska förbundet för Finlands folk rf], ISSN 0357-1548, 38 (1996) s. 14-15.