[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Hollsten, Laura') results in 4 hits


1. Hollsten, Laura / Historiska institutionen
  Global historia, miljö och sockerplantager / Laura Hollsten.
- In: Miljöhistoria på väg : artiklar presenterade vid Miljöhistoriskt möte 1995 / Björn-Ola Linnér, John Svidén, redaktörer. - Linköping : Universitetet, 1996, s. 62-70. - (Tema V rapport ; 22).
ISBN 91-7871-669-1
2. Hollsten, Laura / Historiska institutionen
  Miljöhistoria : ett nytt perspektiv på det förflutna / Laura Hollsten.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 1 (1996) s. 78-98.

3. Hollsten, Laura / Historiska institutionen
  Fåglarna flyr paradisön : sockerrörets spridning och plantageodlingens miljökonsekvenser i 1600-talets Barbados / Laura Hollsten.
- In: Miljöhistoria idag och imorgon : rapport från en miljöhistorisk konferens vid Högskolan i Karlstad 9-10 april 1997 / Martin Johansson (red.). - Karlstad : Högskolan i Karlstad, 1998, s. 173-187. - (Forskningsrapport / Högskolan i Karlstad. Samhällsvetenskap ; 98:5).

4. Hollsten, Laura / Historiska institutionen
  Ympäristöhistoria - monitieteinen näkökulma menneisyyteen / Laura Hollsten.
- In: Työkalut riviin : näkökulmia yleisen historian tutkimusmenetelmiin / toimittanut Eero Kuparinen. - Turku : Turun yliopisto, yleinen historia, 1997, s. 133-146. - (Julkaisuja / Turun yliopisto. Historian laitos, ISSN 0357-2129 ; 43).
ISBN 951-29-1091-8