[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Holmberg, Peter') results in 7 hits


1. Holmberg, Peter / Institutionen för fysik
  Effective dose equivalent in dento-maxillo-facial radiology / Peter Holmberg & Helene Borrman.
- In: Suomen hammaslääkäriliiton toimituksia = Proceedings of Finnish dental society, ISSN 0039-551X, 85 (1989) s. 481-484.

2. Holmberg, Peter / Institutionen för fysik
  Lemström : physicist of the Aurora borealis / Peter Holmberg.
- In: Uppsala newsletter, ISSN 0281-9589, (1989) 11, s. 5-6.

3. Holmberg, Peter / Institutionen för fysik
  Lääketieteen oppilasvalintojen fysiikan kuulustelu 1988 / A. Arrell...et al.
- In: Dimensio, ISSN 0782-6648, (1989) 4, s. 36-39.

4. Holmberg, Peter / Institutionen för fysik
  Opiskelijoiden valinta lääketieteen koulutuslinjalle Helsingin yliopistossa 1988 / Peter Holmberg.
- In: Suomen lääkärilehti, ISSN 0039-5560, (1989) 6, s. 529-531.

5. Holmberg, Peter / Institutionen för fysik
  Radiation doses and risks in dento-maxillo-facial radiology / Helene Borrman & Peter Holmberg.
- In: Suomen hammaslääkäriliiton toimituksia = Proceedings of Finnish dental society, ISSN 0039-551X, 85 (1989) s. 457-479.

6. Holmberg, Peter / Institutionen för fysik
  Selim Lemströms deltagande i Nordenskiölds expedition till Spetsbergen år 1868 / Peter Holmberg.
- In: Nordenskiöld samfundets tidsskrift, ISSN 0356-0910, (1989) 49, s. 72-89.

7. Holmberg, Peter / Institutionen för fysik
  Vår föränderliga värld i hundra års perspektiv / Peter Holmberg.
- In: Nya argus, ISSN 0027-7126, (1988) 9-10, s. 202-204.