[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Holmström, Åke') results in 1 hits


1. Holmström, Åke / Institutionen för lärarutbildning
  .
- In: Undran inför undervisningen : essäer i didaktiska ämnen / Sven-Erik Hansén & Åke Holmström, red. - Vasa : Svensk-österbottniska samfundet, [1993], - (Skrifter utgivna av Svensk-österbottniska samfundet ; 51). (Svensk-österbottniska samfundets årsbok ; 1993).