[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Holmström, Roger') results in 32 hits


1. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Redigering].
- In: Finsk tidskrift : /litteraturnummer/, ISSN 0015-248X, (1988) 5, Red. Roger Holmström och Siv Storå.

2. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Karakteristik och värdering : studier i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929 / av Roger Holmström. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1988. - 358 s. Diss. Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-26-5
UDC 839.79.09, 82(091)+82.0
3. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Litteraturkritiken som forskningsobjekt / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 5, s. 239-244.

4. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Monika Specht, Entwicklung und Bedeutung der finnland-schwedischen Literaturzeitschrift Horisont / Roger Holmström.
- In: Skandinavistik, ISSN 0342-8427, (1988) 1, s. 74-75.

5. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Sju frågor till sju förläggare / Siv Storå och Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 2-3, s. 63-77.

6. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Distansen till det pulserande livet : om Runar Schildt och några av hans kritiker / Roger Holmström.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1989) 2, s. 40-52.

7. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hagar Olssons manuskript : kommenterad förteckning / Roger Holmström. - Åbo : Åbo akademi, 1989. - 72 s - (Meddelanden, ISSN 0358-3988 ; nr 14). Även utg. som nr 18 i serien Skrifter utgivna av Åbo Akademis bibliotek.
ISBN 951-649-583-4
UDC 839.79 Olsson, H., 839.79 Olsson, H.:012
8. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Levnadsteckningen som genre : reflexioner kring en Ekelöfbiografi : rec. av Carl Olof Sommar, Gunnar Ekelöf En biografi. Bonniers 1989 och Brev 1916-1968. Bonniers 1989 / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 2-3, s. 143-150.

9. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Bolsjevikfaran i öster : reflexioner kring finlands-svensk modernism och den unga ryska dikten / Roger Holmström.
- In: Carina amicorum : Carin Davidsson septuagenariae 28.3.1990 oblata / redaktörer Martina Björklund, Helena Lundberg, Janina Orlov. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1990, s. 125-135.
ISBN 951-9498-62-1
UDC 82, 808, 082 Davidsson
10. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Träd som förädlats till bok eller bild är inte längre träd : rec. av Raoul Granqvist (red.), Explosivt. Finlandssvenska författare om finlandssvensk litteratur. Vasa 1989 / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 2-3, s. 172-175.

11. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Werner Aspenström, Bertil Malmberg / Roger Holmström.
- In: Scandinavica, ISSN 0036-5653, 29 (1990) 2, s. 267-268.

12. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Efterskrift / Roger Holmström.
- In: Träsnidaren och döden / Hagar Olsson. - Hfors : Schildt, 1991, s. 160-163. - (Nya klassikerserien).
ISBN 951-50-0541-8
13. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hagar Olsson / Roger Holmström.
- In: Kindlers neues Literatur Lexikon : Bd: 12: Mp-Pa / hrsg. von Walter Jens. - München : Kindler, 1991, s. 692-693.
ISBN 3-463-43012-6
UDC 82:03
14. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Modernistisk livshållning : kring en av Rabbe Enckells positionsbestämmningar i Quosego / Roger Holmström.
- In: Modernismen i skandinavisk litteratur som historisk fenomen og teoretisk problem : foredrag på den XVIII studiekonferanse i International Association for Scandinavian Studies (IASS) arrangert av Nordiskt institutt, Universitett i Trondheim 29. juli - 3. august 1990 / redigert av Asmund Lien. - Trondheim : Univ. i Trondheim, 1991, s. 73-77.
ISBN 82-91100-00-4
15. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Edvard Beyer, Irene Iversen, Arild Linneberg and Morten Moi (eds.), Norsk litteraturkritikks historie 1770-1940. Bind I: 1770-1848. 1990 / Roger Holmström.
- In: Scandinavica, ISSN 0036-5653, 30 (1991) 2, s. 239-242.

16. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Romantiken som klangbotten i Hagar Olssons tidiga författarskap / Roger Holmström.
- In: Nordische Romantik : Akten der XVII. Studienkonferenz der International Association for Scandinavian Studies 7.-12. August 1988 in Zürich und Basel / hrsg. von Oscar Bandle.../et al/. - Basel : Helbing & Lichtenstein, 1991, s. 432-435. - (Beiträge zur Philologie ; Bd 19).
ISBN 3-7190-1096-1
17. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Mera än en förlagskrönika : rec. av Göran Stjernschantz, Ett förlag och dess författare. Söderström & C:o Förlags Ab 1891-1991. 1991 / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 1-2, s. 79-82.

18. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Europa rycker närmare / Roger Holmström.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1993) 5, s. 16-23.

19. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hagar Olsson och den öppna horisonten : liv och diktning 1920-1945 / Roger Holmström. - Helsingfors : Schildt, 1993. - 402 s. : ill.
ISBN 951-50-0623-6
20. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Edvard Beyer, Irene Iversen, Arild Linneberg and Morten Moi (eds.), Norsk litteraturkritikks historie 1770-1940. Bind II: 1848-1870 / Roger Holmström.
- In: Scandinavica, ISSN 0036-5653, 32 (1993) 1, s. 90-92.

21. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Det självverksamma ögat : Hagar Olsson och tysk expressionism i början av 1920-talet / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 1, s. 1-11.

22. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Tiga eller tala? : om Hagar Olssons författarroll under fyrtiotalet / Roger Holmström.
- In: Literature as resistance and counter-culture : papers of the 19th Study Conference of the International Association for Scandinavian Studies / Andras Masat . - Budapest : Hungarian Association for Scandinavian Studies, 1993, s. 151-156.
ISBN 963-04-3597-7
23. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Efterskrift / Roger Holmström.
- In: Chitambo : romanen om Vega Maria / Hagar Olsson. - Helsingfors : Schildt, 1993, s. 210-214. - (Nya klassikerserien).
ISBN 951-50-0588-4
24. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Birthe Sjöberg, Sivar Arnér - den livsbejakande nihilisten (Diss. Lund 1933) / Roger Holmström.
- In: Nordica, ISSN 0109-3967, 11 (1994) s. 272-275.

25. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Efterskrift / Roger Holmström.
- In: Den starkare / Mikael Lybeck. - Helsingfors : Söderström, 1995, s. 197-203. - (Nya klassikerserien).
ISBN 951-52-1592-7
26. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Från Södergran till Carpelan : några exempel på "experimentets tradition" i finlandssvensk modernism / Roger Holmström.
- In: Festskrift till Johan Wrede 18.10.1995 / red. Magnus Pettersson. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995, s. 139-144. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 594).
ISBN 951-583-018-4
27. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Hagar Olsson och den växande melankolin : liv och diktning 1945-1978 / Roger Holmström. - [Esbo] : Schildt, 1995. - 328 s. : pl.
ISBN 951-50-0726-7
28. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Skuggan av det eviga avskedet : tankar kring Hagar Olssons Södergranuppfattning / Roger Holmström.
- In: Two women writers from Finland : Edith Södergran (1892-1923) and Hagar Olsson (1893-1978) / ed. by George C. Schoolfield and Laurie Thompson. - Edinburgh : Lockharton Press, 1995, s. 131-143. Papers from Symposium at Yale University October 21-23, 1993.
ISBN 1-874665-05-2
29. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Fem par finlandssvenska författare konfronteras / red. Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1995. - 149 s. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; 592).
ISBN 951-583-016-8
30. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Från kulturväktare till nightdrivers : studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur / red. av Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996. - 203 s. : ill. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 599). Övrig titel: Studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur.
ISBN 951-583-025-7
31. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Tidskriften som fröbänk och känselspröt : tankar kring Finsk Tidskrift 120 år / Roger Holmström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 239-240 (1996) H. 9-10, s. 640-644. Lätt bearbetat föredrag hållet vid föreningen Granskarens jubileumsmöte den 21.11.1996.

32. Holmström, Roger / Litteraturvetenskapliga institutionen
  Uppgivenhet och tillförsikt : finlandssvenska kulturväktare i slutet av fyrtiotalet / Roger Holmström.
- In: Från kulturväktare till nightdrivers : studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur / red. av Roger Holmström. - Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1996, s. 11-45. - (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland, ISSN 0039-6842 ; nr 599). Övrig titel: Studier i finlandssvensk 1900-talslitteratur.
ISBN 951-583-025-7