[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Honkala, Kauko') results in 2 hits


1. Honkala, Kauko / Sociologiska institutionen
  Tiedonbiologia / Kauko Honkala.
- In: Evoluutioteoria ja sosiobiologia / toim. Erkki Haukioja, Veijo Jormalainen & Petter Portin. - Turku : Turun yliopisto. Biologian laitos, 1988, s. 42-51. - (Turun yliopiston biologian laitoksen julkaisuja, ISSN 0357-5373 ; n:o 13). Abstracts.

UDC 57
2. Honkala, Kauko / Sociologiska institutionen
  Tieto ja tietäminen biologian näkökulmasta / Kauko Honkala.
- In: Kulttuurieläin : ihmistutkimuksen biologiaa / toim. Matti Kamppinen, Pasi Laihonen, Timo Vuorisalo. - Hki : Otava, 1989, s. 175-190.
ISBN 951-1-10352-0
UDC 57, 316, 17, 57.02:316.24