[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Ingo, Rune') results in 11 hits


1. Ingo, Rune / Finska institutionen
  [Rev. of] Tuuli Forsgren, Finska participattribut i svensk översättning. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Uralia et Altaica Upsaliensia 17. Uppsala 1986. / Rune Ingo.
- In: Fenno-Ugrica Suecana, ISSN 0348-3045, 1988 9, s. 149-154.

2. Ingo, Rune / Finska institutionen
  De la phrase noyau a la structure de surface : remarques contrastives / Rune Ingo.
- In: IRAL = International review of applied lingustics in language teaching, ISSN 0019-042X, 28 (1989) 3, s. 245-252.

3. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Käännösten laadun arviointi / Rune Ingo.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium IX, Vörå 11.-12.1989 / red. Gerald Porter, Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1989, s. 243-246. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 13).
ISBN 951-683-336-1
4. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Kääntäminen kieltenopetuksessa / Rune Ingo.
- In: Special languages and second languages : methodology and research AFinLA yearbook 1989 / Anita Nupponen & Rolf Palmberg (eds). - Hki : Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys, 1989, s. 61-67. - (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen (AFinLA) julkaisuja, ISSN 0781-0318 ; no. 47).
ISBN 951-9388-34-6
UDC 82, 372, 80, 372.880
5. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Miten vapaa on "vapaa käännös"? / Rune Ingo.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium X, Vörå 10.-11.2.1990 / red. Antero Niemikorpi, Tuija Pakkala. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1990, s. 64-77. - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 15).
ISBN 951-683-356-X
6. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Från källspråk till målspråk : introduktion i översättningsvetenskap / Rune Ingo. - Lund : Studentlitteratur, 1991. - 284 s.
ISBN 91-44-33441-9
UDC 82.03
7. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Kääntämisen ikuisuuskysymyksiä / Rune Ingo.
- In: Kääntäjä = Översättaren, ISSN 0356-4649, (1991) 8, s. 3.

8. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Traductions et internationalisation / Ingo Rune.
- In: Erikoiskielet ja käännösteoria = Fackspråk och översättningsteori : VAKKI-seminarium XI, Vörå 9.-10.2.1991 / red. Juhani Stenfors. - Vasa : Vaasan korkeakoulu, 1991, - (Vaasan korkeakoulu. Kielten laitos. Käännösteorian ja ammattikielten tutkijaryhmä, ISSN 0783-0580 ; no 16).
ISBN 951-683-385-3
9. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Översättningens fyra grundaspekter / Rune Ingo.
- In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, (1991) 2, s. 7-12.

10. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Käännöstutkimuksen ongelmia / Rune Ingo.
- In: Tiedon ja taidon dialogia kääntämisen ja tulkkauksen opetuksessa ja tutkimuksessa / toim. Pirjo Kukkonen. - Kouvola : Helsingin yliopisto, 1993, s. 93-102. - (Kouvolan kääntäjäkoulutuslaitoksen julkaisuja, ISSN 0782-0809 ; n:o 7).
ISBN 951-45-6586-X
11. Ingo, Rune / Finska institutionen
  Meaning : a challenge for the translator / Rune Ingo.
- In: Translation and knowledge : SSOTT IV : Scandinavian Symposium on Translation Teory, Turku 4.-6.6.1992 / . - : University of Turku. Centre for translation and interpreting, 1993, s. 129-138.
ISBN 951-880-951-8