[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Isaksson, Guy-Erik') results in 15 hits


1. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Decentraliseringens många ansikten : /Rec. av Agneta Bladh, Decentraliserad förvaltning/ / Guy-Erik Isaksson.
- In: Hallinnon tutkimus, ISSN 0359-6680, (1988) 3, s. 233-234.

2. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Beslutsförutsättningar och beslutsfattande : (lectio praecursoria) / Guy-Erik Isaksson.
- In: Hallinnon tutkimus, ISSN 0359-6680, 3 (1989) s. 236-237.

3. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Omlokalisering : en kamp mor väderkvarnar? / Guy-Erik Isaksson.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1989) 4, s. 254-266.

4. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Resultatlös omlokalisering : beslutsfattande i Finland i nordisk belysning / av Guy-Erik Isaksson. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1989. - 250 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi. English summary.
ISBN 951-9498-45-1
UDC 711.2:35.075.5(480), 354, 35.077:329:331.105.4(480:485:481), 351/354, 71
5. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Styrning av politiskt beslutsfattande / Guy-Erik Isaksson.
- In: Den mångtydiga styrningen / Stefan Sjöblom & Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1989, s. 174-210.
ISBN 951-9498-50-8
UDC 351/354, 342
6. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Political parties and cable TV : the case of Finland / Guy-Erik Isaksson. - Åbo : Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen, 1990. - 26 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 0358-5654 ; 318). Paper presented at the ECPR Joint Session of Workshops, Bochum, April 2-7,1990.
ISBN 951-649-784-5
UDC 347.83, 329, 654
7. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Partistrategier som forskningsobjekt / Guy-Erik Isaksson.
- In: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 56-76.
ISBN 951-9498-59-1
UDC 32
8. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Makt och massmedia : rec. av Olof Petersson & Ingrid Carlberg, Makten över tanken. En bok om det svenska massmediesamhället / Guy-Erik Isaksson.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 8, s. 536-539.

9. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Parlamenten i Norden - stabilitet eller förändring? : rec. av Erik Damgaard (red.), Parlamentarisk forandring i Norden ; Krister Ståhlberg (red.), Parlamenten i Norden / Guy-Erik Isaksson.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1991) 3-4, s. 236-238.

10. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Parlamentarismen i Finland / Guy-Erik Isaksson.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 5, s. 307-312.

11. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Press and regions in Scandinavia / Guy-Erik Isaksson. - Åbo : Åbo Akademi, 1992 . - 23 s. : tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 371). Paper presented at the XVth World Congress of the International Political Science Association, July 21-25, 1991, Buenos Aires, Argetina.
ISBN 951-650-090-0
12. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Relocation of administration : experiences in Finland, Norway and Sweden / Guy-Erik Isaksson. - Åbo : Åbo Akademi, 1992. - 19 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 370).
ISBN 951-650-089-7
13. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Riksdagsvalet i Finland 1991 / Guy-Erik.
- In: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, (1991) 4, s. 341-349.

14. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Brokig förvaltningshistorik! / Guy-Erik Isaksson.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1996) H. 5, s. 302-305.

15. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Regeringslösningar och väljarresponsivitet : perspektiv och illustrationer / Guy-Erik Isaksson.
- In: Politiikan moninaisuus : juhlakirja Heikki Paloheimolle hänen 50-vuotispäivänään 7.3.1996 / Matti Wiberg (toim.). - Turku : Turun yliopisto, 1996, s. 97-114. - (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Scripta lingua Fennica edita,, ISSN 0082-6995 ; osa 118).
ISBN 951-29-0674-0