[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Jakobsson, Gunborg') results in 3 hits


1. Jakobsson, Gunborg / Socialpolitiska institutionen
  Erasmus evaluation of the social professions in Finland / Gunborg Jakobsson. - Helsingfors : University of Helsinki, 1996. - 44 s. - (SSKH meddelanden, ISSN 1235-3892 ; nr. 42).
ISBN 951-45-7629-2
2. Jakobsson, Gunborg / Socialpolitiska institutionen
  Socialpolitiken inför nya utmaningar / G. Jakobsson.
- In: Alternativa rörelser - välfärdsstatens förnyare? / red. Sauli Suominen. - Helsingfors : Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet , 1996, s. 11-23. - (SSKH meddelanden, ISSN 1235-3892 ; nr. 38).
ISBN 951-45-7370-6
3. Jakobsson, Gunborg / Socialpolitiska institutionen
  Eldre som ikke nytter offentlige omsorgstjenester / Odd H. Guntvedt, Gunborg Jakobsson.
- In: Rätten till en god ålderdom / 13:e Nordiska kongressen i gerontologi, Porthania, Helsingfors, Finland, 2-5 Juni 1996. - [Jyväskylä] : Finnish Society for Growth and Aging Research, 1996, s. 118. - (Gerontologia, ISSN 0784-0039 ; 1996, suppl. 1). Poster nr. 216.