[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Jervas, Gunnar') results in 9 hits


1. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Ny roll för militärallianserna / Gunnar Jervas.
- In: Vårt försvar, ISSN 0042-2800, (1989) 6, s. 6-7.

2. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Utvärdering av Reagan-eran / Gunnar Jervas.
- In: Krigsvetenskaplig tidskrift : Kungliga Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, ISSN 0023-5359, (1989) 1, Tidskriften monografisk.

3. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  FN och en ny världsordning / Gunnar Jervas. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 1991. - 32 s. - (Världspolitiska dagsfrågor, ISSN 0042-2754 ; 1991, 2).
ISBN 91-7182-776-5
4. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Från fredsbevarande operationer till Desert Storm / Gunnar Jervas.
- In: Svensk tidskrift, ISSN 0039-677X, (1991) 8-9,

5. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Mot en ny världsordning? / Gunnar Jervas.
- In: Internationella studier, ISSN 0020-952X, (1991) 4,

6. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Gös gör Östersjön till fredens hav? / Gunnar Jervas.
- In: Internationella studier, ISSN 0020-952X, (1992) 2,

7. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Jugoslaviens sammanbrott 1991-92 : orsaker, förlopp och konsekvenser / Gunnar Jervas och Michael Winnerstig. - Sundbyberg : Huvudavdelningen för försvarsanalys, 1992. - 98 s. - (FOA rapport A, ISSN 0281-0204 ; 10038-1.4).

8. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Etnisk rensning : vår tids krig / Gunnar Jervas. - Stockholm : Folk och försvar , 1993. - 36 s. : kart. - (Försvar i nutid, ISSN 0046-4643 ; 1993, 1).

9. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Flyktingexplosionen : vår tids ödeskris? / Gunnar Jervas. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 1993. - 32 s. - (Världspolitikens dagsfrågor ; 1993, 9).
ISBN 91-7182-878-8