[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Joas, Marko') results in 14 hits


1. Joas, Marko / Statsvetenskapliga institutionen
  Assymmetri i Finlands neutralitet 1973-1982? / Marko Joas.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 5, s. 296-301.

2. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Att vinna eller försvinna? : politiskt deltagande bland finlandssvenskar / Marko Joas.
- In: Finlandssvensk identitet och kultur / Krister Ståhlberg (red.). - Åbo : [Åbo Akademi], 1995, s. 157-174. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 441). Forskningsprojektet "Finlandssvenska kulturindikatorer" / Rapport ; 5.
ISBN 951-650-605-4
3. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Defining local environmental policies in Finland / Marko Joas.
- In: Nasjonale miljömål og lokal styrning : koalisjon eller kollisjon : sluttrapport fra nordisk seminar 14. og 15. mars 1996 / Terje Kleven (red.) ; arrangert av Nordisk institutt for by- og regionforskning. - [Oslo] : NIBR, 1996, s. 153-178 .

4. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finland / Ann-Sofie Hermanson, Marko Joas.
- In: Governing the environment : politics, policy, and organization in the Nordic countries / Peter Munk Christiansen (ed.). - Copenhagen Stockholm : Nordic Councils of Ministers, 1996, s. 103-177. - (Nord, ISSN 0903-7004 ; 1996 : 5).
ISBN 92-9120-819-1
5. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Local environmental protection personnel : in the municipal, environmental and governmental context / Marko Joas. - Åbo : Åbo Akademi University. Department of Public Administration, 1995. - 28 s. : diagr., ill., tab.. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 437).
ISBN 951-650-580-5
6. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Miljöförvaltningens effektivitet / Marko Joas.
- In: Finlands kommuntidning, ISSN 1235-9343, (1995) 6, s. 9-11.

7. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Miljövård med knappa resurser / Marko Joas.
- In: Finlands kommuntidning, ISSN 1235-9343, (1994) 11, s. 22-23.

8. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Municipal environmental policy output and effectiveness in Finland / Marko Joas . - Århus : Århus University. Institut for Statskundskap, 1996. - 20 s. - (Aarhus universitet / Publikation).

9. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Poliittiset vierailut 1960-1990 : ulkopolitiikkamme indikaattorit / Marko Joas.
- In: Ulkopolitiikka, ISSN 0501-0659, (1996) 1, s. 58-64.

10. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Tyngdpunkter i finsk utrikespolitik : fyra decennier, fyra indikatorer / Marko Joas.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, 36 (1994) 1, s. 30-40.

11. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Finland : from local to global politics / Marko Joas.
- In: European environmental policy : the pioneers / ed. by Mikael Skou Andersen and Duncan Liefferink. - Manchester : Manchester U.P., 1997, s. 118-159.
ISBN 0-7190-5043-X
12. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Local Agenda 21 : on the road to a sustainable community? / Marko Joas.
- In: Festskrift till Krister Ståhlberg : 50 år den 31 maj 1997 / utg. av Voitto Helander och Siv Sandberg. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1997, s. 319-344.
ISBN 952-9616-77-5
13. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Local Agenda 21 : planning a sustainable community? / Marko Joas.
- In: Proceedings : Athens International Conference Urban Regional Environmental Planning and Informatics to Planning in an Era of Transition : 22-24th October 1997 Athens - Greece / editors: Timos Sellis, Dimitri Georgoulis. - [Athens] : National Technical University of Athens. Faculty of Architecture Dept of Urban and Regional Planning, [1997], s. 239-250. Under the auspices of the Ministry of Urban-Regional Environmental Planning and Public Works.

14. Joas, Marko / Institutionen för offentlig förvaltning
  Lokal agenda 21 : vad är det frågan om? / Marko Joas.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 241-242 (1997) H. 5, s. 278-288.