[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Johansson, Camilla') results in 1 hits


1. Johansson, Camilla / Institutionen för offentlig förvaltning
  Kostnadsvariationer inom det kommunala brand- och räddningsväsendet : en studie av kommuner i Åbo- och Björneborgs län / av Camilla Johansson. - Åbo : Åbo Akademi. Institutionen för offentlig förvaltning, 1992. - 61 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 366). Rapport / Forskningsprojektet " Effektivitet, förvaltning och demokrati i kommuner" ; 11.
ISBN 951-650-070-6