[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Jungar, Sune') results in 30 hits


1. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Epäile valtaa : /förord/ / Sune Jungar.
- In: Valta ja painajainen : poliittisia esseitä / Carl-Gustaf Lilius. - /Hki/ : Alea-kirja, 1988, s. 5-9.
ISBN 951-9429-32-8
2. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Europa : den återupptäckta drömmen. Rec. av Sverige och Europa (4 vol.), Stockholm 1986-1987. / Sune Jungar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 417-421.

3. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Europa på väg. Rec. av Europa i opbrud, red. av Jens-Jorgen Jensen. Esbjerg 1988 / Sune Jungar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 7-8, s. 425-427.

4. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Gorbatjov och Gud / Sune Jungar.
- In: Åbo underrättelser 20.10.1988

5. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Sovjethistoriker, Stalin och vinterkriget / Sune Jungar.
- In: Åbo underrättelser 4.10.1988

6. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  XII sovjetisk-finländska historikersymposiet / Sune Jungar.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 3, s. 507-510.

7. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Finlands historia i behändig översikt : rec. av Sumen historian pikkujättiläinen. Hfors 1987. / Sune Jungar.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1989) 2, s. 302-306.

8. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  [Rev. of] Anders Huldén, Finlands kungaäventyr 1918. Hfors 1989 / Sune Jungar.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1989) 5, s. 110-111.

9. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  [Rev. of] Kristian Gerner, Svårt att vara ryss. På väg mot postsovjetismen. Sex essäer om rysk identitet. Lund 1989 / Sune Jungar.
- In: Nordisk ost-forum, ISSN 0801-7220, (1989) 4, s. 86-87.

10. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Historien och perestrojkan / Sune Jungar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 4, s. 265-269.

11. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  [Rev. of] Alfonsas Eidintas, Litovskaja emigracija v strany Severnoj i Juzjnoj Ameriki v 1868-1940 gg. (1989) / Sune Jungar.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 75 (1990) 2, s. 361-363.

12. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Bolsjevikmissionen lämnar Stockholm : Sveriges brytning med sovjetregeringen 1918 / Sune Jungar.
- In: Studier i modern historia tillägnade Jarl Torbacke den 18. augusti 1990. - Stockholm : Militärhistoriska förlaget, 1990, s. 151-167.
ISBN 91-85266-47-7
13. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Suomen sanomalehdistön historia : 2. sanomalehdistö suurlakosta talvisotaan / Sune Jungar.
- In: Pressens årbog, ISSN 0106-6579, (1990) s. 142-144.

14. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  The XXth century varangians : the Russian policy of Sweden, Norway and Denmark after the Russian revolution : some comparative observations / Sune Jungar.
- In: Contact or isolation? : Soviet-Western relations in the Interwar Period : symposium organized by the Centre for Baltic Studies, October 12-14,1989, University of Stockholm / eds.: John Hiden and Aleksander Loit. - Stockholm : Almqvist & Wiksell International, 1991, s. 161-174. - (Acta universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, ISSN 0283-5066 ; 8).
ISBN 91-22-01441-1
15. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Finlandiseringens historia : rec. av Timo Vihavainen, Kansakunta rähmällään. Helsinki, 1991 / Sune Jungar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 1, s. 7-8.

16. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Rysk och finländsk opposition - en omaka allians : rec. av Antti Kujala, Vallankumous ja kansallinen itsemäärämisoikeus. Helsinki 1989 / Sune Jungar.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1991) 2, s. 289-292.

17. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Svante Dahlström / Sune Jungar.
- In: Historiens studium vid Åbo Akademi / Max Engman (red.). - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991, s. 159-180.
ISBN 951-9498-94-X
18. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Kulturpolitik hos Guds utvalda folk : rec. av Seikko Eskola, Tiedettä, taidetta, aatetta. 1991 / Sune Jungar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 4, s. 218-221.

19. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  [Rev. of] Tony Griffith, Scandinavia. Kent Town, South Australia, 1991 / Sune Jungar.
- In: Scandinavian journal of history, ISSN 0346-8755, (1992) 1, s. 77-78.

20. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Biografisk handbok - Ryssland 1917 : rec. av Polititjeskie dejateli Rossii 1917: biografitjeskij slovar. Gl. red. P. V. Volobuev / Sune Jungar.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1994) 2, s. 376-377.

21. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  J.R. Danielson-Kalmari ja Ahvenanmaan kysymys / Sune Jungar.
- In: J.R. Danielson-Kalmari-seminaari, Asikkala 16.2.1994. - [Asikkala] : [Asikkalan kunta], [1994], s. 8-16.

22. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Norra Ryssland 1918-1920 - ny rysk avhandling : rec. av V. I. Goldin, Intervencija i antibolsjevistskoe dvizjenie na russkom severe 1918-1920 (Moskva 1993) / Sune Jungar.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1994) 2, s. 355-357.

23. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Rysk nyhöger - en idéhistoria : rec. av Thomas Parland, The rejection in Russia of totalitarian socialism and liberal democracy / Sune Jungar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) H. 1, s. 56-59.

24. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Skandinavien och Ryssland i upplösning : nya uppgifter - och drömmar - för 1900-talets vikingar / Sune Jungar.
- In: När imperier faller : studier kring riksupplösningar och nya stater / under redaktion av Max Engman. - Stockholm : Atlantis, 1994, s. 301-336.
ISBN 91-7486-136-0
25. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Svält och politik : livsmedelshjälp till den unga sovjetstaten / Sune Jungar.
- In: När imperier faller : studier kring riksupplösningar och nya stater / under redaktion av Max Engman. - Stockholm : Atlantis, 1994, s. 203-229.
ISBN 91-7486-136-0
26. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Alaska : [rec. av Alaska : Del 1 : Ryska tiden ; Del 2 : Guldruschen ; Del 3 : Namnlistan. Jakobstad, 1995-1996] / Sune Jungar.
- In: Siirtolaisuus = Migration, ISSN 0355-3779, (1997) 1, s. 26-27.

27. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  "Lycklig du som vet en visa" : Åbolands sång- och musikförbund 75 år 1922-1997 : traditioner - visioner / red. Brita-Stina och Sune Jungar. - Åbo : Åbolands sång- och musikförbund, 1997. - 120 s. : ill., färgill., kart.
ISBN 952-90-9243-1
28. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Norden och Ryssland i revolution och upplösning : kring sovjetstatens etablering och första år / Sune Jungar.
- In: Sovjetunionen och Norden : konflikt, kontakt, influenser / red. Sune Jungar & Bent Jensen. - Helsingfors : Finska historiska samfundet, 1997, s. 11-30. - (Historiallinen arkisto, ISSN 0073-2540 ; 110:1). Kongress: Nordiska historikermötet. 23. 1997. Tammerfors.
ISBN 951-710-058-2
29. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  [Rev. of] Helsinki of the czars : Finland's capital / George C. Schoolfield. - Columbia (S.C.), cop. 1996 / Sune Jungar.
- In: Scandinavian studies, ISSN 0036-5637, 69 (1997) 2, s. 275-276.

30. Jungar, Sune / Historiska institutionen
  Sovjetunionen och Norden : konflikt, kontakt, influenser / red. Sune Jungar & Bent Jensen. - Helsingfors : Finska historiska samfundet, 1997. - 289 s. - (Historiallinen arkisto, ISSN 0073-2540 ; 110:1). Kongress: Nordiska historikermötet. 23. 1997. Tammerfors.
ISBN 951-710-058-2