[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Karlsson, Joakim') results in 1 hits


1. Karlsson, Joakim / Filosofiska institutionen
  Begreppet straff : etiska och begreppsliga tillkortakommanden / Joakim Karlsson .
- In: Ajatus, ISSN 0002-2918, 51 (1995) s. 27-54.