[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Karvonen, Lauri') results in 34 hits


1. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  From white to blue-and-black : Finnish fascism in the inter-war era / Lauri Karvonen. - Hki : Finnish Society of Sciences and Letters Academic Bookstore distr., 1988. - 135 s. : ill. - (Commentationes scientiarum socialium, ISSN 0355-256X ; 36).
ISBN 951-653-152-0
UDC 329.18(480), 329, 948.0
2. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Konspirationer. Rec. av Martti Turtola, Från Torne älv till systerbäck samt Martti Ahti, Salaliiton ääriviivat / Lauri Karvonen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1988) 6, s. 335-339.

3. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Juhani Mylly - R. Michael Berry, eds., Political parties in Finland. Essays on politics and history / Lauri Karvonen.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, 11 (1988) s. 265-266.

4. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  "Rödmyllan" i komparativt perspektiv : en forskningspropå / Lauri Karvonen.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, 30 (1988) s. 204-214.

5. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Internationalisering och utrikesförvaltning i Finland och Sverige / Lauri Karvonen, B. Sunelius.
- In: Nordisk tidskrift, ISSN 0029-1501, (1989) 5, s. 409-423.

6. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Michel Dobry, Sociologie des crises politiques. La dynamic des mobilizations multisectorielles / Lauri Karvonen.
- In: Acta sociologica, ISSN 0001-6993, 32 (1989) 4, s. 427-430.

7. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Ulf Bjereld, Svensk Mellanösternpolitik / Lauri Karvonen.
- In: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, 92 (1989) 3, s. 227-230.

8. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Det unika SAP : recension av Klaus Misgeld, Karl Molin & Klas Åmark, red., Socialdemokratins samhälle 1889-1989 / Lauri Karvonen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1989) 8-9, s. 518-522.

9. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Fascismen i Europa / Lauri Karvonen. - Lund : Studentlitteratur, 1990. - 113 s. : kart., tab. - (Politisk orientering).
ISBN 91-44-31611-9
UDC 329.18(4)
10. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Interdependence and foreign policy management in Sweden and Finland / Lauri Karvonen, M. B. Sundelius.
- In: International studies quarterly, ISSN 0020-8833, 34 (1990) s. 211-227.

11. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Risto Alapuro, State and revolution in Finland / Lauri Karvonen.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, 13 (1990) s. 89-92.

12. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Svenska nazister : recension av Helene Lööw, Hakkorset och Wasakärven / Lauri Karvonen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 6, s. 403-406.

13. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  The conservative rebellion : the ecology of the Finnish fascist party, 1936-39 / Lauri Karvonen.
- In: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 148-177.
ISBN 951-9498-74-5
14. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  "Än sen då?" : Dag Anckar och historievetenskapen / Lauri Karvonen.
- In: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 77-94.
ISBN 951-9498-59-1
UDC 32
15. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Betraktaren vid Salutorget : rec. av Ingemar Hägglöf, Dagbok från Salutorget / Lauri Karvonen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 6, s. 350-353.

16. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  The fascist conception of law / Lauri Karvonen.
- In: The political life of institutions : scripta in honorem professoris Jaakko Nousiainen sexagesimum annum complentis / ed. by Matti Wiberg. - Hki : Valtiotieteellinen yhdistys, 1991, s. 106-115. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 14).
ISBN 951-96131-5-3
17. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Introduction : social democracy old and new / Lauri Karvonen.
- In: Social democracy in transition : Northern, Southern and Eastern Europa / ed. by Lauri Karvonen and Jan Sundberg. - Aldershot : Dartmouth, 1991, s. 1-13.
ISBN 1-85521-111-4
18. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  (Nästan) aktuellt om Finland och världen : rec. av Pertti Joenniemi, red., Ulkopolitiikka murroksessa; Raimo Väyrynen, red., Suomen puolueettomuuden tulevaisuus / Lauri Karvonen.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, 33 (1991) s. 76-78.

19. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  A nation of workers and peasants : ideology and compromise in the interwar years / Lauri Karvonen.
- In: Social democracy in transition : Northern, Southern and Eastern Europa / ed. by Lauri Karvonen and Jan Sundberg. - Aldershot : Dartmouth, 1991, s. 49-81.
ISBN 1-85521-111-4
20. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Oikeistoradikalismin loppunäytös : Mäntsälän kapinasta isänmaalliseen kansanliikkeeseen / Lauri Karvonen.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, 33 (1991) s. 106-115.

21. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Politisk tradition : inlägg kring begreppet och företeelsen / Göran Djupsund och Lauri Karvonen. - Vasa : Åbo akademi. Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, 1991. - 88 s. : ill. - (Forskningsrapporter/Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr 14).
ISBN 951-649-895-7
22. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Alain Bergounioux; Bernard Manin, Le regime social-democrate / Lauri Karvonen.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, 14 (1991) 2, s. 193-194.

23. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Social structure and campaign style : Finland 1954-1987 / Lauri Karvonen, Axel Rappe.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, 14 (1991) 3, s. 241-259.

24. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  The study of election campaigns : an introduction / Lauri Karvonen.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, 14 (1991) 3, s. 195-203.

25. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Führerns finländska följeslagare : (rec. av Henrik Ekberg, Führers trogna följeslagare. Den finländska nazismen 1932-1944) / Lauri Karvonen.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, 77 (1992) 2, s. 327-331.

26. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Kristna partier i Norden : seger över väderkvarnarna / Lauri Karvonen.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, 34 (1992) 4, s. 345-358.

27. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] av Hélene Lööw, Hakkorset och Vasakärven. En studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950; Henrik Ekberg, Führerns trogna följeslagare. Den finländska nazismen 1932-1944 / Lauri Karvonen.
- In: Nordisk judaistik, ISSN 0348-1646, vol. 13 (1992) 1, s. 52-55.

28. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Matti Wiberg, The public purse and political parties. Public financing of political parties in Nordic countries / Lauri Karvonen.
- In: Norsk statsvitenskapelig tidskrift, ISSN 0801-1745, (1992) 3, s. 256-258.

29. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Öyvind Österud, Statsvitenskap. Innföring i politisk analyse / Lauri Karvonen.
- In: Norsk statsvitenskapelig tidskrift, ISSN 0801-1745, (1992) 4, s. 317-320.

30. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Finland och Europa / Lauri Karvonen.
- In: Vägval i Europa : Norden och Nordenrörelsen inför de europeiska utmaningarna / under redaktion av Nils Andrén och Mats Jönsson ; medverkan av Ib Faurby ... [et al.]. - Stockholm : Fören. Norden, 1993, s. 78-83.
ISBN 91-85276-64-2
31. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Fragmentation and consensus : political organization and the interwar crisis in Europe / Lauri Karvonen. - New York : Columbia U.P., 1993. - 185 s. : tab.
ISBN 0-88033-967-5
32. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  In from the cold? : christian parties in Scandinavia / Lauri Karvonen.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, 16 (1993) 1, s. 25-48.

33. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Nationalism and democracy / Lauri Karvonen.
- In: Democracy in theory and practice / Dag Anckar, Kornelija Jurgaitiene (eds.). - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 52-68. Published under the auspices of the Joint Committee of the Nordic Social Science Research Councils.
ISBN 951-650-177-X
34. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] I nationens intresse? : gaullismens partiideologi 1947-1990 / Marie Demker. - Stockholm, 1993 / Lauri Karvonen.
- In: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, (1993) 3, s. 298-303.