[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Kietz, Peter') results in 1 hits


1. Kietz, Peter / Företagsekonomiska institutionen
  Privatisering och privat läkarvård : en jämförande studie mellan privat läkarvård i Finland och Sverige / Peter Kietz. - Åbo : Åbo Akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1990. - 96 s. : diagr,. tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten, ISSN 0358-5654 ; 306).
ISBN 951-649-692-X