[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Kjellman, Anders') results in 9 hits


1. Kjellman, Anders / Nationalekonomiska institutionen
  Fusioner olönsamma för stora Andelsbanker / Anders Kjellman.
- In: Andelsbanksnytt, ISSN 1235-0958, (1991) 4, s. 14-15.

2. Kjellman, Anders / Nationalekonomiska institutionen
  EG:s monetära integration och dess effekter på det finländska bankväsendet / Anders Kjellman.
- In: EG eller EJ : fakta och fiktion om EG / Christoffer Taxell...et al. - Åbo : Åbo Akademi. Fortbildningscentralen, 1992, s. 55-66. På finska: Ey:n rahallinen yhdentyminen ja sen vaikutukset Suomen pankkitoimintaan, ingår i: Ey vai ei. Åbo : Åbo Akademi, 1992, s. 52-61.
ISBN 951-650-053-6
3. Kjellman, Anders / Nationalekonomiska institutionen
  Riskfri bankverksamhet : en framtidsstrategi? / Anders Kjellman och Christer Lindholm.
- In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1992) 1, s. 35-42.

4. Kjellman, Anders / Nationalekonomiska institutionen
  Siirtymätalous ja riskipääoman tarve : tapaus Puola / Anders Kjellman och Timo Välilä.
- In: Kansantaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0022-8427, (1992) 4, s. 503-508.

5. Kjellman, Anders / Nationalekonomiska institutionen
  Strategic intent: small and risk averse : a dominant strategy for small and self-owned thrift institutiones / Anders Kjellman.
- In: The 7th Nordic Conferance on small business : proceedings. - Turku : Turun kauppakorkeakoulu, 1992, s. 399-415.
ISBN 951-738-407-6
6. Kjellman, Anders / Nationalekonomiska institutionen
  Varför finns det både små och stora banker? / Anders Kjellman och Christer Lindholm.
- In: Ekonomiska samfundets tidskrift, ISSN 0013-3183, (1992) 4, s. 251-254.

7. Kjellman, Anders / Företagsekonomiska institutionen
  Financing decisions and dividend policy under assymmetric information : the importance of long-term planning / Anders Kjellman, Staffan Hansén.
- In: Liiketaloudellinen aikakauskirja, ISSN 0024-3469, (1993) 3, s. 195-201.

8. Kjellman, Anders / Nationalekonomiska institutionen
  Den finländska bankkrisen : statligt ingripande som lösningsstrategi / av Anders Kjellman och Timo Välilä. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1993. - 20 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 402).
ISBN 951-650-247-4
9. Kjellman, Anders / Nationalekonomiska institutionen
  Banking crisis and bank performance : econimies of scale and scope within the Finnish banking insdustry / Anders Kjellman. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1994. - 100 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 415).
ISBN 951-650-390-X