[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Korhonen, Mikael') results in 4 hits


1. Korhonen, Mikael / Historiska institutionen
  Föreningen på Hälleberget : Pojo ungdomsförening 1896-1996 / Mikael Korhonen ; [foto: Mikael Korhonen]. - [Pojo] : [Pojo u.f.], 1996. - 80 s. : ill.
ISBN 952-90-8102-2
2. Korhonen, Mikael / Historiska institutionen
  Krigskonjunktur och fordringsanspråk : den finländska metallindustrins förluster till följd av ryska revolutionen 1917 / Mikael Korhonen.
- In: Väst möter öst : Norden och Ryssland genom historien / red.: Max Engman. - Stockholm : Carlsson, 1996, s. 239-250. Festskrift till Sune Jungar 8.10. 1996.
ISBN 91-7203-172-7
3. Korhonen, Mikael / Historiska institutionen
  Pojo ungdomsförening 100 år, 1896-1996 / Mikael Korhonen.
- In: Nyländsk hembygd : organ för Nylands svenska hembygds- och museiförbund rf, ISSN 0781-1942, (1996) 2, s. 4-6.

4. Korhonen, Mikael / Historiska institutionen
  Finnish private compensation claims on Russia after the revolution 1917 in an international context / Mikael Korhonen.
- In: Rossiâ i Finlândiâ v XX veke : k 80-letiû nezavisimosti Finlândskoj Respubliki / redkollegiâ: S. B. Koreneva, A. V. Prohorenko ; Sankt-Peterburgskij Fond im. M. V. Lomonosova. - Sankt-Peterburg : Evropejskij Dom, 1997, s. 174-179. Titeln på eng.: Russian and Finland in the 20th centurty : to the 80th anniversary of the independence of Finland.
ISBN 5-8015-0001-4