[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Krokfors, Hans-Erik') results in 3 hits


1. Krokfors, Hans-Erik / Företagsekonomiska institutionen
  Föreläsningar i marknadsföring / Hans-Erik Krokfors. - Åbo : Åbo akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1991. - 31 bl. : ill. - (Memo-stencil. Undervisningsmaterial, ISSN 0359-002x ; Nr 31).

2. Krokfors, Hans-Erik / Företagsekonomiska institutionen
  Marknadsforskningsprocessen "marknaden för begagnade bilar" : ett praktikfall i marknadsforskning som handledning för pro gradu-skribenter / Hans-Erik Krokfors . - Åbo : Åbo akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1991. - 54 s. : ill. - (Memo-stencil. Undervisningsmaterial, ISSN 0359-002X ; Nr 35). Läromedel i kompendieform.
ISBN 951-650-014-5
3. Krokfors, Hans-Erik / Företagsekonomiska institutionen
  Om seminariearbetets uppläggning och utformning / red. av Jan Wallin och Hans-Erik Krokfors. - Åbo : Åbo akademi. Företagsekonomiska institutionen, 1991 . - 18 s. : ill. - (Memo-stencil. Undervisningsmaterial, ISSN 0359-002X ; nr 12). 3. uppl. - Undervisningsmaterial i kompendieform.
ISBN 951-649-899-X