[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Kroll, Christian') results in 3 hits


1. Kroll, Christian / Socialpolitiska institutionen
  Socialklass och attityderna till nedskärningar i välfärdssystemet i Finland / Helena Blomberg...[et al.].
- In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, 33 (1996) 4, s. 57-78.

2. Kroll, Christian / Socialpolitiska institutionen
  Intergenerational differences in welfare values and attitudes in Scandinavia : from collectivism towards a growing individualism in Finland and Sweden? / H. Blomberg, C. Kroll.
- In: Some contributions to the debate of the welfare state / H. Karp (ed.). - Eskilstuna : Centrum för välfärdsforskning, 1995, s. 20-39. - (Seminarierapport : skriftserie C, ISSN 1400-1233).

3. Kroll, Christian / Socialpolitiska institutionen
  Välfärdsvärderingar i olika generationer - från kollektivism mot ökad individualism? / H. Blomberg, C. Kroll.
- In: Sosiologia, ISSN 0038-1640, 32 (1995) 2, s. 106-121.