[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Kuczynski, Anna-Liisa') results in 8 hits


1. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  [Rev. of] Lindqvist, Beatriz: Drömmar och vardag i exil. Om chilenska flyktingars kulturella strategier. Helsingborg 1991 / Anna-Liisa Kuczynski.
- In: Budkavlen 1992, ISSN 0302-2447, 71 (1993) s. 75-77.

2. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  Att sudda ut gränser : ackulturation i polsk-finländska familjer / Anna-Liisa Kuczynski.
- In: Budkavlen 1994, ISSN 0302-2447, 73 (1995) s. 5-13.

3. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  Att vara annorlunda : rec. av Edith Osbak: Anderledes - og dog. En svensk kontorsdame bliver dansk. Erindringsserien "Folk forteller", nr. 29. Foreningen Danmraks Folkeminder 1993 / Anna-Liisa Kuczynski.
- In: Budkavlen 1994, ISSN 0302-2447, 73 (1995) s. 73-74.

4. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  The kaleidoscope of culture : [rec. av] Päivikki Suojanen & Matti K. Suojanen: Kulttuurin kaleidoskoopista. Kirjoituksia kielestä ja kulttuurista. Antrokirjat 1993 / Anna-Liisa Kuczynski.
- In: ARV : Scandinavian yearbook of folklore 1995 : vol. 51 / editor Ulrika Wolf-Knuts. - Uppsala : The Royal Gustavus Adolphus Academy, 1995, s. 218-223.
ISBN 91-22-01673-2
5. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  Kulttuurien kohtaaminen : esimerkkinä Turun seudelle muuttaneet puolalaiset / Anna-Liisa Kuczynski.
- In: Meikäläisiä muukalaisia : kultturien kohtaaminen käytännössä / toim Anna-Maria Åström. - Helsinki : Ethnos, 1995, s. 65-75. - (Ethnos-toimite, ISSN 0357-511X ; 9).
ISBN 951-96-345-2-5
6. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  Polsk-finländska kulturkontakter i Åbo-trakten / Anna-Liisa Kuczynski.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1994) 2, s. 21-24 .

7. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  En emigrantförsamling i kulturernas korsdrag : [rec. av] Ingvar Dahlbacka: Svensk-finska evangelisk-lutherska församlingen af New York City 1919-1935. En finlandssvensk emigrantförsamling amerikaniseras. Åbo 1994. / Anna-Liisa Kuczynski.
- In: Budkavlen 1996, ISSN 0302-2447, 75 (1996) s. 75-77.

8. Kuczynski, Anna-Liisa / Etnologiska institutionen
  Etnologin 100 år : internationellt forskarseminarium och föreläsningsserie, Åbo 1989 / Anna-Liisa Kuczynski.
- In: Budkavlen 1989, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 114-119.