[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Kurtén, Tage') results in 42 hits


1. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Eräs kulttuuriteologian ongelma ja kulttuuriteologinen hahmotelma / Tage Kurtén .
- In: Kirkko suomalaisessa kulttuurissa : erään tutkimusprojektin tuloksia / Tage Kurtén. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1988, s. 187-205. - (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, ISSN 0781-898X ; n:o 49).
ISBN 951-693-132-4
UDC 261.6(480), 26
2. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Finlandssvenska författare och gudstron / Tage Kurtén.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 35 (1988) 4, s. 23-30.

3. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Johdanto : tutkimusprojekti kirkosta ja kulttuurista / Tage Kurtén.
- In: Kirkko suomalaisessa kulttuurissa : erään tutkimusprojektin tuloksia / Tage Kurtén. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1988, s. 1-13. - (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, ISSN 0781-898X ; n:o 49).
ISBN 951-693-132-4
UDC 261.6(480), 26
4. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkko suomalaisessa kulttuurissa : erään tutkimusprojektin tuloksia / Tage Kurtén. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1988. - 226 s. : ill. - (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, ISSN 0781-898X ; n:o 49).
ISBN 951-693-132-4
UDC 261.6(480), 26
5. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkon vuosikatsaus 1987 / Tage Kurtén.
- In: Kirkon kalenteri : kirkon vuosikirja 1989 / toim. Irmeli Paarma. - Hki : Suomen kirkon sisälähetysseura, 1988, s. 29-44.

6. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Suomen kirjailijat, jumalausko ja kirkko / Tage Kurtén. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1988. - 133 s. : ill. - (Kirkon tutkimuskeskus. Sarja B, ISSN 0781-8998 ; n:o 54).
ISBN 951-693-127-8
UDC 26:82.081-051(480), 82(091)+82.0, 24
7. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Kyrkans vardagsförankring och livsmöjligheterna / Tage Kurtén.
- In: Tro och liv, ISSN 0346-2803, 48 (1989) 2, s. 14-16.

8. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Tutkimus ja suunnittelu / Tage Kurtén.
- In: Suomen evankelilaisluterilainen kirkko : vuosina 1984-1987 / (toim.) Harri Heino, Juha Kauppinen, Risto Ahonen. - Tampere : Kirkon tutkimuskeskus, 1989, s. 222-230.
ISBN 951-693-133-2
9. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  [Rev. of] Jens Glebe-Moller, Den teologiske ellipse / Tage Kurtén.
- In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, 66 (1990) s. 39-41.

10. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Introduction : theology in relation to church, culture and society / Tage Kurtén.
- In: Studia theologica, ISSN 0039-338X, (1990) 2, s. 81-83.

11. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Theology and the secular fallacy : an outline of coatextual theology / Tage Kurtén.
- In: Studia theologica, ISSN 0039-338X, (1990) 2, s. 137-148.

12. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Fungerande livsåskådningar / Tage Kurtén.
- In: Livsåkådningar i finlandssvensk miljö : en föreläsningsserie vid Åbo akademi läsåret 1989-90 / Hans-Olof Kvist(utg.). - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 26-59.
ISBN 951-9498-78-8
13. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  "Basic propositions" och vår förståelse av livsåskådningar / Tage Kurtén.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1991) 2, s. 142-152.

14. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Församlingarna och stiftsrådet : stiftsrådets i Borgå stift funktioner ur lokalförsamlingens perspektiv / av Esko Ryökäs och Tage Kurtén. - Tampere : Kyrkans forskningscentral, 1991. - 25 bl. : ill. - (Kyrkans forskningscentral. Serie C, ISSN 0781-8572 ; nr 38).
ISBN 951-693-163-4
UDC 262.2(480), 26
15. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Livsåskådningar och vård : radanmärkningar till Katie Erikssons syn på vårdvetenskap / Tage Kurtén.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 77-101.
ISBN 951-9498-89-3
16. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Några synpunkter på vårdteologi / Tage Kurtén.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 19-23. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
17. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  [Rev. of] H. Nystedt, Ingmar Bergman och kristen tro; B. Larsson, Gud som provisorium. En linje i Lars Gyllenstens författarskap / Tage Kurtén.
- In: Teologisk tidsskrift (1991) 2,

18. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Självklarheter i våra livsåskådningar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 6, s. 304-315.

19. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Studia theologica - pohjoismainen yhteishanke / Tage Kurtén.
- In: Teologisk tidsskrift, ISSN 0040-3555, (1991) 2, s. 153-154.

20. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Vad jag avser utvecklingsbart i A. Nygrens teologi / Tage Kurtén.
- In: Anders Nygren som teolog och filosof : rapport från symposiet vid 100-årsdagen av hans födelse. - Lund : Teologiska inst., (Univ.), 1991, s. 110-115. - (Religio, ISSN 0280-5723 ; 36).

UDC 230.2 Nygren
21. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Djävulen enligt nutida teologi / Tage Kurtén.
- In: Djävulen : seminarium den 13 november 1990 / red. Ulrika Wolf-Knuts. - Åbo : Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi, 1992, s. 5-19. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; 13).
ISBN 951-650-024-2
22. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Ideologi och hopp : en kommentar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 9, s. 460.

23. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Marknadskrafter och mystik : en kommentar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 6-7, s. 406-407.

24. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Mera harmoni är konflikt : /rec. av/ Jonsson, Kjell: Harmoni eller konflikt? En idéhistorisk introduktion till förhållandet mellan vetenskap och religion i Västerland. Carlssons: Helsingborg 1991, 211 s. / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 8, s. 472-479.

25. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Tillit och misstro / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 1-2, s. 62-72.

26. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Trust, basic convictions and life-views / Tage Kurtén.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, (1992) s. 101-124.

27. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Att se medmänniskan / Tage Kurtén.
- In: Medmänniskans idé : en brevbok förärad Katie Eriksson 18.11.1993 / . - Vasa : Åbo Akademi, 1993, s. 45-48.

28. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Lars H, "Mästarna" och religionen / Tage Kurtén.
- In: Vermischte Blätter : till Larz Hertzberg 11.5.1993 / . - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 35-40.

29. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Metafysik eller existentiell livssyn : ett tolkningsdilemma och dess lösning / Tage Kurtén.
- In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, 69 (1993) s. 173-181.

30. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Moralisk hemlöshet / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 7, s. 381-385.

31. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  [Rev. of] B. Wahlström, Värden / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 7, s. 460.

32. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  [Rev. of] C.-H. Grenholm och G. Lantz (red.), Etik, religion och samhälle ; S.D. Mogstad och L. Östnor (red.), Forankring og forandring. Verdier for det nye Europa / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 7, s. 457-459.

33. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Basic trust : the hidden precence of God / Tage Kurtén.
- In: Studia theologica, ISSN 0039-338X, 48 (1994) s. 108-122.

34. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Demokrati och närhet : en kommentar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) s. 422.

35. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Glebe-Möller, Wittgenstein och Helligånden / Tage Kurtén.
- In: Dansk teologisk tidskrift, ISSN 0105-3191, 57 (1994) 2, s. 116-132.

36. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  En igenkännandets etik : rec. av M. Furberg, Nedom vara och böra / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) s. 490-493.

37. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  De intellektuellas ansvar : en kommentar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) s. 67-68.

38. Kurtén, tage / Institutionen för systematisk teologi
  Kontextuell livstolkning och teologi / Tage Kurtén.
- In: Kontextuell livstolkning : teologi i ett pluralistiskt Norden / red.: Sigurd Bergmann, Carl Reinhold Bråkenhielm. - Lund : Lunds universitet. Teologiska institutionen, 1994, s. 7-16. - (Religio, ISSN 0280-5723 ; 43).

39. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Nyliberalism och presidentspel : en kommentar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) s. 667-668.

40. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  "Sophies val" : en kommentar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) s. 234.

41. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Tilliten : skapargudesn fördolda närvaro / Tage Kurtén.
- In: Kontextuell livstolkning : teologi i ett pluralistiskt Norden / red.: Sigurd Bergmann, Carl Reinhold Bråkenhielm. - Lund : Lunds universitet. Teologiska institutionen, 1994, s. 91-111. - (Religio, ISSN 0280-5723 ; 43).

42. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Ett val i blindo? / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1994) s. 319-323.