[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Kvideland, Karin') results in 1 hits


1. Kvideland, Karin / Sociologiska institutionen
  En glad laks : om laks og velvaere / Karin Kvideland.
- In: Society, the body and well-being : essays in honour of Elianne Riska / edited by Kirsti Suolinna, Elizabeth Ettorre, Eero Lahelma. - Åbo : Åbo Akademi, 1996, s. 187-206. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 462).
ISBN 951-650-829-4