[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Kvist, Barbro') results in 1 hits


1. Kvist, Barbro / Musikvetenskapliga institutionen
  Nationskörernas betydelse för studentsången i Finland på 1800-talet / Barbro Kvist.
- In: Musiikki, ISSN 0355-1059, (1990) 1, s. 73-79.