[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Långbacka, Ulf') results in 1 hits


1. Långbacka, Ulf / Musikvetenskapliga institutionen
  Körmusik under 100 år / Ulf Långbacka.
- In: Musik - sång - fest 1891-1991 : de finlandssvenska sångfesterna som kulturföreteelse och impulsgivare / red.: Fabian Dahlström...et al ; bildred.: Kitty von Wright. - Vasa : Finlands svenska sång och musikförbund, 1991, s. 172-181.
ISBN 952-90-2928-4