[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Långström, Stefan') results in 1 hits


1. Långström, Stefan / Nationalekonomiska institutionen
  Framgångsfaktorer i de finlandssvenska storföretagen under 1990-talskrisen / Stefan Långström. - Åbo : Åbo Akademi. Nationalekonomiska institutionen, 1995. - 85 s. : diagr., tab. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 436). Pro gradu: Åbo Akademi. - Abstract.
ISBN 951-650-579-1