[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lönnqvist, Barbara') results in 19 hits


1. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  K probleme perevoda skaza : rasskaz I. Babelja "Pis'mo" / Barbara Lönnqvist.
- In: Scando-slavica, ISSN 0080-6765, 35 (1989) s. 101-110.

2. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  En lovsång till mötet : ett samtal mellan översättarna Barbara Lönnqvist och Mona Vincent om Joseph Brodskys "Kyndelsmäss" / Barbara Lönnqvist.
- In: BLM, ISSN 0005-3198, (1989) 1, s. 19-24.

3. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Mezdunarodnyj simpozium "Dolomonosovskij period russkogo literaturnogo jazyka", Fagerudd, Svecija, 22-24 maja 1989 g.. / Barbara Lönnqvist.
- In: Russian linguistics, ISSN 0304-3487, 13 (1989) s. 333-339.

4. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  När ryskan blev skriftspråk : om gränsförskjutningars betydelse i språkhistorien / Barbara Lönnqvist.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1991) 1, s. 2-5.

5. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Den ryska folklorens Sankt Göran i "Doktor Zjivago" / Barbara Lönnqvist.
- In: Boris Pasternak och hans tid : föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28-30 maj 1990 / red.: Peter Ahlberg Jensen.../et al./. - Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1991, s. 103-119. - (Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademin. Konferenser, ISSN 0348-1433 ; 25).
ISBN 91-7402-218-0
6. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  From dewdrops to poetry : the presence of Egorij Chrabryj in Doktor Zivago / Barbara Lönnqvist.
- In: Russian litterature, ISSN 0304-3479, 34 (1993) 2, s. 161-186.

7. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Den första ryska översättningen eller Hur man klarar sig på ryska i kärlekens irrgångar / Barbara Lönnqvist.
- In: Översättning som kulturöverföring : rysk-svensk och svensk-ryska översättningsproblem / redaktör Barbara Lönnqvist. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1993, s. 11-24. Innehåller föredrag framförda vid symposiet i Åbo, februari 1991.
ISBN 952-9616-32-5
8. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  K znaceniju dnja rozdenija u avangardnych poetov / Barbara Lönnqvist.
- In: Readings in Russian modernism = Kul'tura russkogo modernizma / edited by Ronald Vroon, John E. Malmstad. - Moskow : Nauka. Oriental Literature Publishers, 1993 , s. 206-211. - (UCLA slavic studies. New series ; vol. 1).
ISBN 5-02-017703-2
9. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  A Yurodivyi in the drawing-room - Hippolyte at Anna Scherer's in War and peace / Barbara Lönnqvist.
- In: Literary tradition and practice in Russian culture : papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yury Mikhailovich Lotman / ed. by Valentina Polukhina, Joe Andrew, Robert Reid. - Amsterdam : Rodopi, 1993, s. 290-303. - (Studies in Slavic literature and poetics, ISSN 0169-0175 ; vol. 20).
ISBN 90-5183-469-1
10. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Danilo Kis sådan jag kände honom / Barbara Lönnqvist.
- In: Halifax, ISSN 0284-5083, 8 (1994) s. 183-185.

11. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Efterskrift / Barbara Lönnqvist.
- In: Vandringar / Milos Tsernjanski. - Stockholm : Norstedts, 1994, s. 290-296.

12. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Biografija i tekst : razbor stihotvorenija "Babuske" / Barbara Lönnqvist.
- In: Den poèzii Mariny Cvetaevoj : sbornik statej / pod redakciej Barbary Lennkvist i Larisy Mokroborodovoj. - Åbo : [Åbo Akademi], 1997, s. 11-23. - (Russica Aboensia, ISSN 1237-198X ; 2).
ISBN 951-650-977-0
13. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Den poèzii Mariny Cvetaevoj : sbornik statej / pod redakciej Barbary Lennkvist i Larisy Mokroborodovoj. - Åbo : [Åbo Akademi], 1997. - 183 s. - (Russica Aboensia, ISSN 1237-198X ; 2).
ISBN 951-650-977-0
14. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Den förlorade kulturen eller Hur överbyggnaden raserade basen / Barbara Lönnqvist.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) H. 9-10, s. 561-570.

15. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Det heliga ordet och den ryska diktarrollen / Barbara Lönnqvist.
- In: Vår lösen : Kristen kulturtidskrift, ISSN 0346-4679, (1997) 4, s. 299-302. Utg. av Stiftelsen Vår lösen.

16. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  "Medvezij" motiv i simvolika neba v romane Anna Karenina / Barbara Lönnqvist.
- In: Scando-slavica, ISSN 0080-6765, 41 (1995) s. 115-130.

17. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Den "nya människan" - utopin i verkligheten / Barbara Lönnqvist.
- In: Ryssland - ett annat Europa : historia och samhälle under 1000 år / [huvudred. Birgitta Furuhagen]. - [Stockholm] : Utbildningsradion i samarbete med SNS Förlag, [1995], s. 241-263.
ISBN 91-26-95300-5
18. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  På vänster kind en kamel : maskspel och teater hos de ryska futuristerna / Barbara Lönnqvist.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, (1996) 2-3, s. 119-128.

19. Lönnqvist, Barbara / Ryska institutionen
  Simvolika zeleza v romane Anna Karenina / Barbara Lönnqvist.
- In: Celebrating creativity : essays in honour of Jostein Børtnes / edited by Knut Andreas Grimstad & Ingunn Lunde. - Bergen : University of Bergen, 1997, s. 97-107.
ISBN 82-91626-02-2