[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Laato, Timo') results in 3 hits


1. Laato, Timo / Institutionen för exegetik
  Paulus und das Judentum : anthropologische Erwägungen / Timo Laato. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991. - 341 s. Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-9498-99-0
2. Laato, Timo / Institutionen för exegetik
  Synti ja laki Roomalaiskirjeessä : tarkastelun kohteena 5:12-21 ja 7:7-13 / Timo Laato.
- In: Muuttumaton ja muuttuva : Suomen teologisen instituutin vuosikirja 1991 / toim. Eero Junkkaala. - Hki : SLEY, 1991, s. 122-129. - (Suomen teologisen instituutin vuosikirja, ISSN 0787-4391 ; 2). Zusammenfassung.
ISBN 951-617-960-6
3. Laato, Timo / Institutionen för exegetik
  "Att göra lagen" enligt Gal 3,10 / Timo Laato.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, 97 s. 216-219.