[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lahtinen, Tuomo') results in 2 hits


1. Lahtinen, Tuomo / Religionshistoriska institutionen
  Kremering i Finland : idehistoria och utveckling / Tuomo Lahtinen. - Åbo : Åbo akademi, 1989. - 176 s. : ill. - (Religionsvetenskapliga skrifter, ISSN 0780-1270 ; nr 17). I finsk övers.: Polttohautaus Sumessa. Aatehistoria ja kehitys. (Religionsvetenskapliga skrifter ; 18). Summary.
ISBN 951-649-570-2
UDC 393.1(480)(091), 614.62, 930, 39, 393.2(480)
2. Lahtinen, Tuomo / Religionshistoriska institutionen
  Pakanallisesta rituaalista kirkolliseksi hautausmuodoksi / Tuomo Lahtinen.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1989) 3, s. 213-219.