[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Landgärds, Ann-Sofi') results in 1 hits


1. Landgärds, Ann-Sofi / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning
  Politices kandidat - vad sen? : en studie av politices kandidater från Åbo Akademi / Ann-Sofi Landgärds. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 53 s. : tab. - (Forskningrapporter / Institutet för finlandssvensk samhällsforskning, ISSN 0785-6822 ; nr. 23).
ISBN 951-650-297-0