[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Laurén, Tor') results in 1 hits


1. Laurén, Tor / Förbränningskemiska forskargruppen
  .
- In: Kartläggning av beläggningsbildning i rökgasdraget och katalysatorn på CFB-pannan på Händelöverket / Romel Maklessi ... [et al.]. - Stockholm : Stiftelsen för värmeteknisk forskning, 1997, - (Värmeforsk, ISSN 0282-3772 ; 621).