[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Liljeström, Marianne') results in 13 hits


1. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Sovjetologisk kvinnoforskning : en granskning av 1970- och 1980-tals litteratur / Marianne Liljeström.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, (1991) 4, s. 621-642.

2. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Kvinnohistorisk forskning i Norden : om histografi och problemorientering / Max Engman.
- In: Det 22. nordiske historikermöte : Oslo 13.-18. august 1994 : rapporter / redaktör: Kåre Tönnesson. - Oslo : IKS, Avdelning for historie ; Den norske historiske forening, 1994, s. 5-15. Tema: Norden och Baltikum.
ISBN 82-91222-01-0
3. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Om den heterorelaterade verkligheten och kvinnors liv / Marianne Liljeström.
- In: Teorier om patriarkatet : betydelser, begränsningar och utvecklingslinjer / red. Anna G. Jonasdottir och Gunnela Björk. - örebrö : Högskolan i Örebro, 1994 , s. 99-122. - (Kvinnovetenskapligt forums skriftserie, ISSN 1103-2618 ; nr 2).

UDC 93/99:396
4. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Emanciperade till underordning : det sovjetiska könssystemets uppkomst och diskursiva reproduktion / av Marianne Liljeström. - Åbo : åbo Akademi, 1995. - 486 s. : ill. Diss. : Åbo Akademi. - S. 425-473: Litteraturförteckning. - Sammanfattning. - Summary : Emancipated to subordination - the origin and the discursive reproduction of the Soviet gender system.
ISBN 952-9616-61-9
5. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Avainsanat : 10 askelta feministiseen tutkimukseen / Anu Koivunen & Marianne Liljeström, toim. - Tampere : Vastapaino, 1996. - 340 s.
ISBN 951-9066-96-9
6. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Berättelsen om den fullbordade kvinnoemancipationen : sovjetisk historieskrivning om kvinnor / Marianne Liljeström.
- In: Väst möter öst : Norden och Ryssland genom historien / red.: Max Engman. - Stockholm : Carlsson, 1996, s. 371-384. Festskrift till Sune Jungar 8.10. 1996.
ISBN 91-7203-172-7
7. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Har Homo Sovieticus kön? / Marianne Liljeström.
- In: Naistutkimus = Kvinnoforskning, ISSN 0784-3844, (1996) 1, s. 46-50.

8. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Kritiikki, visiot ja muutos / Anu Koivunen, Marianne Liljeström.
- In: Avainsanat : 10 askelta feministiseen tutkimukseen / Anu Koivunen & Marianne Liljeström, toim. - Tampere : Vastapaino, 1996, s. 9-34.
ISBN 951-9066-96-9
9. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Könssystem / Marianne Liljeström.
- In: Avainsanat : 10 askelta feministiseen tutkimukseen / Anu Koivunen & Marianne Liljeström, toim. - Tampere : Vastapaino, 1996, s. 111-138.
ISBN 951-9066-96-9
10. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Lingua Sovietica - en maktens mask(erad) / Marianne, Liljeström.
- In: Horisont, ISSN 0439-5530, 43 (1996) 2-3, s. 110-118.

11. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Nordisk kvinnohistoria och den feministiska teorins nedmonterings- och uppbyggnadsprojekt / Marianne Liljeström.
- In: Kvinnovetenskapens vadan och varthän : rapport från en konferens / red. Eva Borgström & Anna Nordenstam. - Göteborg : Instit. för kvinnovetenskap, 1996, s. 33-47. - (Forskningsprogrammet Kvinnligt - manligt skriftserie).
ISBN 91-630-4772-1
12. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Paikantuminen / Anu Koivunen, Marianne Liljeström.
- In: Avainsanat : 10 askelta feministiseen tutkimukseen / Anu Koivunen & Marianne Liljeström, toim. - Tampere : Vastapaino, 1996, s. 271-292.
ISBN 951-9066-96-9
13. Liljeström, Marianne / Historiska institutionen
  Våld(täkt)sgrammatik / Marianne Liljeström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 239-240 (1996) H. 8, s. 503-515.