[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindeman, Johanna') results in 3 hits


1. Lindeman, Johanna / Psykologiska institutionen
  Lukeminen ja lukemisvaikeudet / P. Niemi, E. Poskiparta & J. Lindemann.
- In: Oppimisvaikeudet ja opetuksen kehittäminen : katsaus Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen toimintaan ja tutkimukseen / Maija Vauras (toim.). - Helsinki : Suomen psykologinen seura, 1993, s. 7-16. - (Acta psychologica Fennica. Soveltavan psykologian monografioita, ISSN 0783-408X ; 6).
ISBN 952-976802-8
2. Lindeman, Johanna / Psykologiska institutionen
  Syntactic context effects on word recognition : a developmental study / J. Hyönä and J. Lindeman.
- In: Scandinavian journal of psychology, ISSN 0036-5564, 35 (1994) s. 27-37.

3. Lindeman, Johanna / Psykologiska institutionen
  Primers as socializing agents in American and Finnish schools / J. Hyönä ... [et al.].
- In: Comparative education review, ISSN 0010-4086, 39 (1995) s. 280-298.