[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindfelt, Mikael') results in 4 hits


1. Lindfelt, Mikael / Institutionen för systematisk teologi
  Pris, stipendier och understöd : Hallbergska priset / Mikael Lindfelt.
- In: Källan : Svenska litterastursällskapet informerar, ISSN 1237-8356, 4 (1997) 1, s. 33-36. Artikeln baserar sig på ett föredrag vid SLS:s årsfest 16.5.1997.

2. Lindfelt, Mikael / Institutionen för systematisk teologi
  Idrott som modernt fenomen / Mikael Lindfelt.
- In: Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning, ISSN 0356-1275, 28 (1997) 35, s. 7.

3. Lindfelt, Mikael / Institutionen för systematisk teologi
  Norden och vär(l)den : en profilering av nordiska värdetraditioner : [rec. av Värdetraditioner i nordiskt perspektiv / G. Bexell, H. Stenius (red.). - Lund, 1997] / Mikael Lindfelt.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 241-242 (1997) H. 6-7, s. 406-409.

4. Lindfelt, Mikael / Institutionen för systematisk teologi
  Sanning som liv : Torsten Bohlins teologi i den svenska filosofins skruvstäd / Mikael Lindfelt.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1997) H. 4, s. 211-220.