[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindfors, Linnéa') results in 1 hits


1. Lindfors, Linnéa / Institutionen för lärarutbildning / Project
  Slöjdfostran i kulturkampen / Linnéa Lindfors. - [Vasa] : [Åbo Akademi], 1997. - 203 s. : ill. - (Publikationer från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 14). Del 4 : Positionsbestämning av slöjdpedagogisk forskning : analyser av lärdomsprov vid Åbo Akademi. Abstract: Sloyd education in the cultural struggle : determining the position of sloyd pedagogical research.
ISBN 952-12-0010-3