[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindfors, Linnea') results in 18 hits


1. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Nordiskt forskningssamarbete / Linnea Lindfors.
- In: Tekstiiliopettaja=Textilläraren, ISSN 0355-8991, (1988) 4, s. 5.

2. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Perspektiv på textillärarutbildning = Näkymä Vaasan tekstiiliopettajakoulutukseen / Linnea Lindfors.
- In: Tekstiiliopettaja=Textilläraren, ISSN 0355-8991, (1988) 3, s. 16-17.

3. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Textilkultur - mitt livslånga intresse : samlade artiklar och reportage / Ruth Henriksson. - Vasa : Åbo akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1988. - 137 s. : ill. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten, ISSN 0358-3376 ; 34).
ISBN 951-649-518-4
UDC 39, 74
4. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjd som interaktivt system : ett försök att tillämpa "mjuk" systemmetodologi vid studier av arbetshandledning i textilslöjd / Linnea Lindfors. - Vasa : Åbo Akademi, 1988. - 66 s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 26).
ISBN 951-649-452-8
UDC 371, 379.8, 371.13, 372.864.6
5. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjdprocessen som didaktiskt forskningsfält : om grundforskning kring interaktiva arbetsövningar i textilslöjd / Linnea Lindfors.
- In: Forskning innen formingslaererutdanningen : rapport fra Nordisk konferense 4-7 september 1988, Statens laererhogskole i forming Oslo, Telemark laererhogskole, Notodden / /red. Randi-Helen Koch. - Notodden, 1988, s. 129-150.

6. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjdvetenskapliga och slöjdpedagogiska grundfrågor i ämneslärarutbildningen / Linnea Lindfors. - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990. - 80 s. : diagr. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 31).
ISBN 951-649-746-2
UDC 371
7. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjundervisningen i teori och praktik : modellevaluerande empiriska analyser av interaktiva arbetsövningar i textilslöjd / Linnea Lindfors. - ÅVasa : Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1990. - 176 s. : fig., tab. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 32).
ISBN 951-649-810-8
8. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjddidaktik : inriktning på grundskolans textilslöjd / Linnea Lindfors. - /Hki/ : Finn Lectura, 1991. - 190 s. : ill.
ISBN 951-8905-30-4
9. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjdpedagogik : ett utvecklingsbart disciplinkomplex / Linnea Lindfors.
- In: Ämnesdidaktisk forskning och dess framtid / red. av Katri Sarmavuori och Veijo Meisalo. - Hki : Helsingin yliopisto. Department of teacher education, 1990, s. 121-130. - (Research report, ISSN 0359-4203 ; 89).
ISBN 951-45-5632-1
UDC 372, 372.4, 372.880.1
10. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjdverksamhetens grunddimensioner vid arbetslärning i ett slöjdpedagogiskt perspektiv / Linnea Lindfors. - Vasa : Åbo Akademi, 1991. - 178 s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 33).
ISBN 951-649-975-9
11. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Formgivning i slöjd : ämnesteoretisk och slöjdpedagogisk orienteringsgrund med exempel från textilslöjdsundervisning / Linnéa Lindfors. - Vasa : Åbo Akademi. Pedagogiska fakulteten, 1992. - 116 s. : ill. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0848 ; nr. 1).
ISBN 951-650-157-5
12. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Kasvatustieteellisen tutkimuksen haasteena käsityöteknologia / Linnéa Lindfors.
- In: Tekstiilehti, ISSN 0040-2370, (1992) 6, s. 8-10.

13. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  På väg mot en slöjdpedagogisk teori : paradigmutveckling och kunskapsbehållning : sammanfattning av tre studier / Linnéa Lindfors. - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för lärarutbildning, 1991. - 136 s. - (Rapporter från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi, ISSN 0356-6986 ; 34). Diss.: Åbo Akademi.
ISBN 951-650-055-2
14. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Didaktiska objekt i slöjdpedagogikens fyra världar / Linnéa Lindfors.
- In: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1993) 1, s. 99-103.

15. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Research fields and research co-operation in handicraft education in the Nordic countries / Linnéa Lindfors.
- In: Kasvatus, ISSN 0022-927X, (1993) Suppl., s. 12-15.

16. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjdfostran i kulturkampen / Linnéa Lindfors. - Vasa : Åbo Akademi, 1993. - 147, [10] s. : ill. - (Publikationer från från Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 1236-0864 ; nr 4). Del 1 : Studier i den finländska skolslöjdens läroplaner 1912-1994.
ISBN 951-650-299-7
17. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjdlärarutbildningen i Vasa 20 år / Linnea Lindfors.
- In: Tekstiiliopettaja = Textilläraren, ISSN 0355-8991, (1994) 3, s. 12-13.

18. Lindfors, Linnea / Institutionen för lärarutbildning
  Slöjdpedagogisk profilering i forskning och lärarutbildning / Linnea Lindfors.
- In: Tekstiiliopettaja = Textilläraren, ISSN 0355-8991, (1994) 4, s. 24-25.