[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindholm, Lisbet') results in 22 hits


1. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan ur ungdomarnas perspektiv / Lisbeth Lindholm.
- In: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1990) 4, s. 10-12.

2. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Mångdimensionell hälsa ur gymnasieelevernas perspektiv / Lisbet Lindholm.
- In: Växa för livet : Skola '90 : Skolkongress i Vasa 6-7 okt. 1990 / arr. Vasa högskola. - Vasa : Vasa högskola, 1990, s. 57-61.

3. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Idén om människovärde i vården / Lisbet Lindholm, Lillemor Nylynd, Yvonne Carlsson.
- In: Vård i focus, ISSN 0781-495X, (1991) 1, s. 11-16.

4. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Science of caring / Lisbet Lindholm.
- In: The international nurse : news and views : publication of the International Society for University Nurses, Utrecht 5 (1991) 1, s. 4.

5. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Vad menar barn med hälsa? / Lisbet Lindholm.
- In: Helse for barn i år 2000 : hva har de i vente? : den XII Nordiske konferansen om syke barns behov, Oslo, 19.-21. oktober 1990 : konferensrapport / red. av Lisbeth Nortvedt og Ivar Börsheim : Nordisk forening for syke barns behov s. 23-32.

6. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Caritas et passio : referat kring vårdandets kärna / L. Lindholm.
- In: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1991) 1, s. 14-16.

7. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Helande genom återupptäckt av helheten : referat från Caritas et passio / L. Lindholm.
- In: Vård i fokus, ISSN 0781-495X, (1992) 1, s. 17-18.

8. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  To understand and alleviate suffering in a caring culture / L. Lindholm, K. Eriksson.
- In: Reassessing nursing care : a challenge for nurses in the 21st century : European Nursing Congress 1992, October 11-14, 1992, Amsterdam, The Netherlands : programme and abstracts. - Amsterdam, 1992, s. 82.

9. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Young persons picture of health : a study of highschool students' idea of health / L. Lindholm.
- In: Promoting health : international research conference for nursing, King's College, University of London, September 9-11, 1992, Qeen Elizabeth Hall, London : programme, 1992, s. 48.

10. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Den unga människans hälsobild : en studie över gymnasieelevers uppfattning om hälsa / Lisbet Lindholm.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, (1993) 2, s. 56-63.

11. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Bilder av lidande : lidande i belysning av aktuell vårdvetenskaplig forskning / Katie Eriksson & Siv Herberts & Lisbet Lindholm.
- In: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 55-78 . - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
12. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Lidande och kärlek ur ett psykiatriskt vårdperspektiv : en casestudie av mötet mellan mänskligt lidande och kärlek / Lisbet Lindholm & Katie Eriksson.
- In: Möten med lidande / Katie Eriksson (red.). - Vasa : Åbo akademi, 1993, s. 79-137. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 4).
ISBN 951-650-237-7
13. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  To understand and alleviate suffering in a caring culture / Lisbet Lindholm, Katie Eriksson.
- In: Journal of advanced nursing, ISSN 0309-2402, 9 (1993) 18, s. 1354-1361.

14. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Bilder av lidande : lidande i belysning av aktuell vårvetenskaplig forskning / Katie Eriksson, Siv Herberts och Lisbet Lindholm.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, (1994) 4, s. 155-162.

15. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Karitatiivinen hoitoteoria / Judit Grönholm, Lisbet Lindholm, Unni Å. Lindström .
- In: Hoitotyön teoreetikot ja heidän työnsä / [toim.] Ann Marriner-Tomey. - Helsinki : Sairaanhoitajien koulutussäätiö, 1994, s. 501-516. Orig. ti: Nursing theorists and their work.
ISBN 951-8963-24-X
16. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  19th international nursing caring conference, Helsinki 14-16.6.1997 / Terese Bondas-Salonen, Lisbet Lindholm, Dahly Matilainen.
- In: Hoitotiede, ISSN 0786-5686, 9 (1997) 5, s. 246-248.

17. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Dödsgestaltningens betydelse för den unga människans hälsa och lidande / L. Lindholm.
- In: Nuorisotutkimus, ISSN 0780-0886, 14 (1996) 4, s. 35-45.

18. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Health motives and life values : a study of young persons' reasons for health / Lisbet Lindholm.
- In: Scandinavian journal of caring sciences, ISSN 0283-9318, 11 (1997) 2, s. 81-89.

19. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Lidande och kärlek ur ett psykiatriskt vårdperspektiv / Lisbet Lindholm.
- In: Nordiska perspektiv på psykiatrisk omvårdnad / Jan Kåre Hummelvoll, Unni Å. Lindström (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1997, s. 206-223. Svensk, dansk, engelsk och norsk text.
ISBN 91-44-00096-0
20. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Den mångdimensionella hälsan : verklighet och visioner / K. Eriksson (red) ; T. Bondas-Salonen ... [et al.]. - [Vasa] : Institutionen för vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, [1995]. - 100, [6] s. : ill., tab. Slutrapport ; 1995. S. 97-100: Förteckning över publikationer, abstrakt och posters inom projektet "Den mångdimensionella hälsan". S. [101-106]: Litteratur .
ISBN 951-650-549-X
21. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  Om ungdomars hälsomotiv / Lisbet Lindholm.
- In: Vård i focus, ISSN 0781-495X, (1997) 2, s. 7-11.

22. Lindholm, Lisbet / Institutionen för vårdvetenskap
  The struggle of life and death - young people's experiences of suffering / Lisbet Lindholm.
- In: 19th International Nursing Caring Conference : human caring : the primacy of love and existential suffering, June 14-16, 1997, Helsinki, Finland / organized by: International Association for Human Caring ... [et al.]. - [Helsinki] : International Association for Human Caring, [1997], s. 12. Abstract.