[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindkvist, Thomas') results in 33 hits


1. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Kungaspeglar : rec. av Sverre Bagge, The political thought of the king's mirror. 1987 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 82-85.

2. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Medeltidens lagar : rec. av Elsa Sjöholm, Sveriges medeltidslagar. Europeisk rättstradition i politisk omvandling. 1988 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 413-420.

3. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Barbara E. Crawford, Scandinavian Scotland. 1987 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 120-121.

4. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Bertil Nilsson, De sepulturis. Gravrätten i Corpus Iuris Canonici och medeltida nordisk lagstiftning. 1989 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 607-609.

5. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Simon Lloyd, English society and the Crusade 1216-1307, 1988 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift /utg. av Svenska Historiska Föreningen, ISSN 0345-469X, ( 1989) s. 606-607.

6. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Sigtuna och statsbildningsprocessen / Thomas Lindkvist.
- In: Avstamp för en ny Sigtunaforskning : 18 forskare om Sigtuna : heldagsseminarium kring Sigtunaforskning den 26 november 1987 Gröna Ladan, Sigtuna / red.: Sten Tesch. - Sigtuna : Komm. för Sigtuna forskning, 1989, s. 70-73.
ISBN 91-971233-0-7
7. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Skatter och stat i den tidiga medeltidens Sverige / Thomas Lindkvist.
- In: Medeltidens födelse / sammanst. och red. av Anders Andrén. - Lund : Gyllenstiernska Krapperupstiftelsen, 1989, s. 171-184. - (Symposier på Krapperups borg, ISSN 1100-7095).
ISBN 91-87944-00-6
8. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Från ödegårdar till feodalism eller mellan arkeologi och antropologi : om nordisk medeltidsforskning / Thomas Lindkvist.
- In: Historien og historikerne i Norden efter 1965 : oplaeg fra den 21 Nordiske fagkonference i historisk metodlaere, Åland, 27.-31. maj 1989 / red. af Christian Kvium. - Aarhus : Aarhus universitetsforlag, 1991, s. 103-119. - (Studier i historisk metode ; 21).
ISBN 87-7288-299-9
9. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Kollektiv eller territoriell indelning : socknen som profan gemenskapsform i Sveriges medeltida lagar / Thomas Lindkvist.
- In: Kyrka och socken i medeltidens Sverige : en samling uppsatser / av Roger Andersson...et al ; red. Olle Ferm. - Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1991, s. 505-519. - (Studier till det medeltida Sverige ; 5).
ISBN 91-7192-825-1
10. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Kurt Zilliacus (red.), Finska skären / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7556, (1991) s. 119-124.

11. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Max Engman (red.), Historiens studium vid Åbo Akademi / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7556, (1991) s. 459-463.

12. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Nils Hybel, Crisis of change / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift (Danmark), ISSN 0106-4991, (1991) s. 233-246.

13. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Social and political power in Sweden 1000-1300 : predatory incursions, royal taxation, and the formation of a feudal state / Thomas Lindkvist.
- In: Social approaches to viking studies / Ross Samson (utg.). - Glasgow : Cruithne Press, 1991, s. 137-145.
ISBN 1-873448-00-7
14. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Svensk medeltidsforskning : tvärvetenskap och problem / Thomas Lindkvist.
- In: Mediaevalia Fennica / Christian Krötz (toim.=red.). - Hki : Suomen historiallinen seura, 1991, s. 11-20. - (Historiallinen arkisto, ISSN 0073-2540 ; 96).
ISBN 951-8915-43-1
15. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Kvinnorna och medeltiden : rec. av Inger Lövkrona, ed., Kvinnospår i medeltiden. (Kvinnovetenskapliga studier, 1). Lund University Press, 1992; Birgit Sawyer, Kvinnor och familj i det forn- och medeltida Skandinavien (Occasional papers on medieval topics, 6). Skara: Viktoria bokförlag 1992 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift, ISSN 0345-469X, (1992) s. 564-566.

16. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Mellan legitimering och emancipation eller föreläsning för fallskärmshoppare / Thomas Lindkvist.
- In: Ut med historien! : sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag / red.: Lars Edgren & Eva Österberg. - Lund : Lund U. P., 1992, s. 83-97. - (Bibliotheca historica Lundensis, ISSN 0519-9700 ; 74).
ISBN 91-7966-204-8
17. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  När blev Finland svenskt? : om svenska behov av korståg / Thomas Lindkvist.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 10, s. 561-571.

18. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Finlands historia : / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift för Finland, ISSN 0046-7596, vol. 78 (1993) nr 5, s. 580-585.

19. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Skattesystem i förändring : en kommentar / av Stellan Dahlgren, Thomas Lindkvist, Kekke Stadin.
- In: Historisk tidskrift, ISSN 0345-469X, (1993) 1, s. 131-139.

20. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Världen rättvänd och felvänd : uppror och protest av medeltida bönder / Thomas Lindkvist.
- In: Tänka, tycka, tro : svensk historia underifrån / red. Gunnar Broberg, Ulla Wikander, Klas Åmark. - Stockholm : Ordfront, 1993, s. 13-30.
ISBN 91-7324-421-X
21. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Med Sankt Erik konung mot hedningar och schismatiker : korståg och korstågsideologi i svensk medeltida östpolitik / Thomas Lindkvist.
- In: Väst möter öst : Norden och Ryssland genom historien / red.: Max Engman. - Stockholm : Carlsson, 1996, s. 13-33. Festskrift till Sune Jungar 8.10. 1996.
ISBN 91-7203-172-7
22. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Finland före 1809 : [rec. av Finlands historia : 2 / Rainer Fagerlund, Kurt Jern, Nils Erik Villstrand ; [kartor: P.-G. Johansson]. - [Esbo], 1993] / Thomas Lindkvist.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1997) H. 2-3, s. 155-157.

23. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Förord] / Thomas Lindkvist.
- In: Den svårfångade individen : självsyn hos fornnordiska hjältar och medeltidens lärde i Europa / Aron Gurevitj ; översättning: Carl G. Liungman. - Stockholm : Ordfront, 1997, s. 7-12. Övers. från engelsk utgåva. Orig:s titel: Individ v Evrope.
ISBN 91-7324-508-9
24. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Kalmarunionen - medeltida nordism? / Thomas Lindkvist.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, 241-242 (1997) H. 1, s. 1-10.

25. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Kungamakt, kristnande, statsbildning / Thomas Lindkvist.
- In: Kristnandet i Sverige : gamla källor och nya perspektiv = The christianization in Sweden / red.: Bertil Nilsson. - Uppsala : Lunne, 1996, s. 217-241. - (Publikationer / Projektet Sveriges kristnande ; 5). Summary.
ISBN 91-88504-04-2
26. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Law and the making of the state in medieval Sweden / Thomas Lindkvist.
- In: Legislation and justice / edited by Antonio Padoa-Schioppa. - New York (N.Y.) : Oxford University Press, 1997, s. 211-228. - (The origins of the modern state in Europe).
ISBN 0-19-820546-5
27. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Metodövningar i historia : historisk teori, metod och källkritik : 2 / Thomas Lindkvist (red.). - Lund : Studentlitteratur, 1996. - 222 s. : ill., kart., tab .
ISBN 91-44-61761-5
28. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Le moyen age / Thomas Lindkvist.
- In: L'Europe aujourd'hui : les hommes, leur pays, leur culture : La Scandinavie / sous la direction d'Albert d'Haenens, une équipe coordonnée par Anders Florén décrit l'univers nordique. - Brussels : Editions Artis-Historia, 1997, s. 65-80 .
ISBN 2-87391-111-5
29. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Ny tro i nya riken : kristnandet som en del av den politiska historien / Thomas Lindkvist.
- In: Kyrka, samhälle, stat : från kristnande till etablerad kyrka / red. Göran Dahlbäck. - Helsingfors : Finska historiska samfundet, 1997, s. 37-58. - (Historiallinen arkisto, ISSN 0073-2540 ; 110:3). Kongress: Nordiska historikermötet. 23. 1997. Tammerfors.
ISBN 951-710-060-4
30. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  The origins of a state society in medieval Sweden / Thomas Lindkvist.
- In: Rome and the North / editors: Alvar Ellegård and Gunilla Åkerström-Hougen. - Jonsered : Paul Åströms förlag, [1996?], s. 39-44. - (Studies in Mediterranean archaeology and literature, Pocket-book ; 135). Papers read at a symposium arraged by the Göteborg University, 18-19 November 1993, under the auspices of the ESF project "The transformation of the Roman world".
ISBN 91-7081-104-0
31. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Engelbrektskrönikan : tillkomsten och författaren / av Herman Schück. - Stockholm, 1994 / Thomas Lindkvist.
- In: Historisk tidskrift, ISSN 0345-469X, (1996) s. 452-454.

32. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Saga, arv och guld i 1000-talets Södermanland / Thomas Lindkvist.
- In: Historiska etyder : en vänbok till Stellan Dahlgren / [redaktörer: Janne Backlund ...]. - Uppsala : Historiska institutionen, Univ, 1997, s. 139-147.
ISBN 91-506-1194-1
33. Lindkvist, Thomas / Historiska institutionen
  Schweden auf dem Weg in der Kalmarer Union / Thomas Lindkvist.
- In: "Huru thet war talet j kalmarn" : Union und Zusammenarbeit in der Nordischen Geschichte : 600 Jahre Kalmarer Union (1397-1997) / Detlef Kattinger, Dörte Putensen, Horst Wernicke (Hrsg.). - Hamburg : Kovac, 1997, s. 31-48.
ISBN 3-86064-584-6