[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindqvist, Thomas') results in 3 hits


1. Lindqvist, Thomas / Historiska institutionen
  Plundring, skatter och den feodala statens framväxt : organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från vikingatid till tidig medeltid / Thomas Lindqvist. - Uppsala : Uppsala universitet. Historiska institutionen, 1990. - (Opuscula historia Upsaliensia ; 1). 2. omarb. uppl.
ISBN 91-506-0864-9
2. Lindqvist, Thomas / Historiska institutionen
  En nation träder fram / Thomas Lindqvist.
- In: Röster från svensk medeltid : latinska texter i orginal och översättning / Hans Aili, Olle Ferm, Helmer Gustavson. - Stockholm : Natur och Kultur, 1990, s. 274-276.
ISBN 91-27-02277-3
3. Lindqvist, Thomas / Historiska institutionen
  [Rev. of] Nicholas Howe, Migration and mythmaking in Anglo-Saxian England. London, Yale University Press. 1989, 198 s. / Thomas Lindqvist.
- In: Historisk tidskrift, ISSN 0345-469X, (1990) 4, s. 600-601.