[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindström, Dag') results in 2 hits


1. Lindström, Dag / Historiska institutionen
  Hushåll, heder och ära : om arbete och vardag i den medeltida och tidigmoderna staden / Dag Lindström.
- In: Svensk historia underifrån : del 2: bryta, bygga, bo / redaktion: Gunnar Broberg, Ulla Wikander, Klas Åmark. - Stockholm : Ordfront, 1994,
ISBN 91-7324-422-8
2. Lindström, Dag / Historiska institutionen
  Statsbildningsprocesser och handel i Östersjområdet ca 1500-1700 / Dag Lindström.
- In: Det 22. nordiske historikermöte : Oslo 13.-18. august 1994 : rapporter / redaktör: Kåre Tönnesson. - Oslo : IKS, Avdelning for historie ; Den norske historiske forening, 1994, Tema: Norden och baltikum.
ISBN 82-91222-01-0