[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindström, Thomas') results in 1 hits


1. Lindström, Thomas / Historiska institutionen
  Oärliga mästare och kivande makar : ett och annat om rättskipning, kriminalitet och normsystem i 1500-talets Norden / Dag Lindström.
- In: Historisk tidskrift, ISSN 0345-469X, (1994) 4,