[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term namn=('Lindström, Ulf') results in 12 hits


1. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Ottar Brox vid socialdemokratins bår / Ulf Lindström.
- In: Tiden, ISSN 0040-6759, (1989) 3, s. 190-192.

2. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Politik i Norden 1889-1989 : ett socialdemokratiskt århundrade / Ulf Lindström.
- In: Norden förr och nu : ett sekel i statistisk belysning : nordiskt statistiskt samarbete / 18:e Nordiska statistikermötet. - Köpenhavn : Nordiska statistiska sekretariatet, 1989, s. 91-111.
ISBN 87-88083-40-3
3. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] H. J. Madsen, Social democracy in postwar Scandinavia / Ulf Lindström .
- In: Tidskrift för samfunnsforskning, ISSN 0040-716X, (1989) 4, s. 390-393.

4. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] R. Alapuro, State and revolution in Finland / Ulf Lindström.
- In: Tidskrift för samfunnsforskning, ISSN 0040-716X, (1989) 4, s. 398-400.

5. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Öst-Europa, hösten 1989 : folkets seger över makten och samhällsvetenskapen / Ulf Lindström.
- In: Tidsskrift for samfunnsforskning, ISSN 0040-716X, 31 (1990) s. 277-284.

6. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  East European social democracy : reborn to be rejected / Ulf Lindström.
- In: Social democracy in transition : Northern, Southern and Eastern Europa / ed. by Lauri Karvonen and Jan Sundberg. - Aldershot : Dartmouth, 1991, s. 269-301.
ISBN 1-85521-111-4
7. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  From cadres to citizens to clients : toward a theory of the electoral coalitions of social democracy / Ulf Lindström.
- In: Social democracy in transition : Northern, Southern and Eastern Europa / ed. by Lauri Karvonen and Jan Sundberg. - Aldershot : Dartmouth, 1991, s. 161-188.
ISBN 1-85521-111-4
8. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Erik Damgård (red.), Parlamentarisk forandring i Norden och Krister Ståhlberg (red.), Parlamenten i Norden / Ulf Lindström.
- In: Tidsskrift for samfunnsforskning, ISSN 0040-716X, (1991) 6,

9. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Norway - sliding towards EC membership / Ulf Lindström.
- In: Government and opposition, ISSN 0017-257X, vol. 27 (1992) 3,

10. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Politikens Rema 1000-Folkhemmets lågprisalternativ / Ulf Lindström.
- In: Nytt norsk tidsskrift, ISSN 0800-336X, (1992) 1,

11. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Euro-consent, Euro-contract or Euro-coercion? : Scandinavian social democracy, The European impasse, and the abolition of things political / Ulf Lindström. - Oslo : Scandinavian U. P., cop. 1992. - 168 s.
ISBN 82-00-21918-6
12. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Lambertseter tur/retur / Ulf Lindström.
- In: Nytt norsk tidsskrift, ISSN 0800-336X, 10 (1993) 3-4, s. 270-285.